Skip to main content

Ökad flexibilitet med regioninterna resursteam

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 15:39 CEST

Denna information redogör kortfattat för beslut tagna på personalnämndens möte 25 maj 2016. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Region Skånes personalnämnd har idag fattat beslut om att Region Skåne ska utveckla gemensamma modeller för interna resursteam. Syftet är att minska beroendet av externa bemanningsföretag och att kunna attrahera erfarna medarbetare till ett mer flexibelt arbetssätt.

 - Att erbjuda olika sätt att jobba mer flexibelt och låta den som vill påverka sin arbetstid i större utsträckning är en viktig del i att öka Region Skånes attraktivitet som arbetsgivare. Vi vet att detta är en viktig faktor för många som går till bemanningsbolag. Genom att utveckla de befintliga resursteamen gör vi det möjligt för fler att välja den här typen av arbetssätt, säger Märta Stenevi (MP), ordförande i personalnämnden.

Utgångspunkten för resursteamen är att medarbetarna i dessa ska täcka upp för både längre vakanser och enskilda pass med kort varsel. Samtidigt ska resursteamen kunna erbjuda medarbetarna en flexibilitet och god karriärutveckling.

- Nu skalar vi upp de interna resursteamen, något som möjliggör rekrytering av erfaren vårdpersonal som vill arbeta mer flexibelt. Det gör Region Skåne till en attraktiv arbetsgivare och verksamheterna kan snabbt få tillgång till kompetent och erfaren personal vid både kortare och längre behov. På så sätt minskar vi också beroendet av bemanningsföretag, säger Amela Hodzic (S), 1:e vice ordförande i personalnämnden.

För att nå dit har ett antal prioriterade områden identifierats:

  • Samarbete över förvaltningsgränser, speciellt då verksamheter bedrivs på samma ort.
  • Utveckla samarbetet mellan Region Skånes befintliga resursteam för att få rätt kompetens till efterfrågade arbetsuppgifter.
  • Erbjuda medarbetare som nått pensionsålder en tidsbegränsad anställning i resursteam, med önskad tjänstgöringsgrad.
  • Utreda förutsättningar för att läkare, som visat intresse för att ingå i befintliga resursteam, kan erbjudas en sådan anställning.
  • Läkare kan erbjudas att frivilligt utföra extrapass, utanför den egna verksamheten om chef godkänt extraarbetet med hänsyn taget till patientsäkerhet och arbetsbelastning i den ordinarie tjänstgöringen.
  • Möjlighet att bygga upp team för specifika insatser bör utredas, till exempel operationsteam som vid behov kan korta köer.

För mer information kontakta:

Märta Stenevi (MP), ordförande i personalnämnden
Tel: 0725-540942

Tona Ishaq (MP), politisk sekreterare
Tel: 0703-363251

Amela Hodzic (S), 1:e vice ordförande i personalnämnden
Tel: 0725-52 53 44

Sara Mellander (S), politisk sekreterare
Tel: 0725-056355

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.