Skip to main content

Ökad sysselsättning och medelinkomst i Skåne när gränsgångarna räknas

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 15:09 CEST

Region Skåne har tillsammans med andra aktörer i Skåne under flera års tid drivit frågan om bättre gränsregional statistik. Pendlarnas inkomst och sysselsättning räknas inte i dag. Nu meddelar regeringen att SCB har fått i uppdrag att ta fram en särskild databas för gränsregionerna.

- Det här är en liten post i statens budget, men den har stor betydelse för Skåne. Det är glädjande att regeringen har tagit till sig av vår kritik och nu ger SCB i uppdrag att komplettera statistiken, framhåller Pia Kinhult, regionråd med ansvar för regional utveckling. I SCB:s officiella statistik räknas inte personer som bor i ett land och arbetar i ett annat. Det får stora konsekvenser för gränsregioner som Skåne, där tusentals personer arbetar i Danmark och bor i Sverige. Bristerna i statistiken bidrar exempelvis till att sänka sysselsättningsgraden och medelinkomsten i Malmö med flera procentenheter.

- Problemet med statistiken har accelererat i takt med att integrationen i Öresund har ökat, vilket medför att beslutsunderlag som bygger på SCB:s material är opålitligt. Vi har påtalat bristerna och noterar att det förslag som läggs i budgeten väl motsvarar våra tankar, betonar Pia Kinhult och tillägger:

- SCB:s uppdrag avser basstatistik, så Region Skåne kommer även i framtiden att behöva arbeta tillsammans med kollegorna på båda sidorna av Sundet med kompletterande kunskapsinhämtning och analys.

Mer information Pia Kinhult, regionråd, 0730-53 31 29 Åke Boalt, ansvarig för GIS och statistik i Region Skåne, 044-309 32 53, 0768-87 07 36