Skip to main content

Öresundskomiteen ombildas till Greater Copenhagen & Skåne Committee

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 12:55 CET

De ledande skånska och själländska politikerna har under året arbetat med att ta fram en ny organisation för Öresundssamarbetet. Syftet har varit att revitalisera samarbetet i den gemensamma regionen. I dag tog Öresundskomiteens medlemmar beslut om att ombildas tillsammans med den danska organisationen Greater Copenhagen. Arbetet med att bryta ner gränser mellan kommunerna, regionerna och länderna fortsätter. Nu med större fokus på att skapa jobb och stärka utvecklingen i regionen samt röjning av gränshinder, som utgör barriärer för tillväxt i regionen.

- Det är glädjande att vi nu beslutat om ett revitaliserat Öresundssamarbete där samtliga kommuner från båda sidor sundet erbjuds medlemskap. Det ger bättre förutsättningar för ökad tillväxt, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, Region Skåne, som samtidigt konstaterar att organisationens fokus på att röja gränshinder kommer att stärka integrationen i hela regionen.

- Vi befinder os i en hård international konkurrence. Hamborg, Berlin og Amsterdam er i et højere vækst-gear end os, og vi er nødt til at fokusere vores indsats og styrke vores samarbejde om at skabe mere vækst og flere arbejdspladser i Greater Copenhagen. Det skal vi gøre ved at tiltrække flere udenlandske virksomheder, investorer og talenter til vores metropol, säger Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand for Region hovedstaden.

- Hver for sig er vi for små til for alvor at gøre os gældende i den internationale konkurrence, men sammen kan vi skabe den kritiske masse, som er afgørende for konkurrenceevnen”, säger Steen Christiansen (S) borgmästare i Albertslund och ordförande för Greater Copenhagen. Med etableringen af Greater Copenhagen & Skåne Committee har vi taget et afgørende skridt i den rigtigt retning – nu skal vi ud over stepperne! Vi skal placere os på verdenskortet som en metropol med højtuddannede medarbejdere, god infrastruktur og brancheklynger i verdensklasse. Vi er verdensmestre i grønne løsninger, vi har en medico-branche i international topklasse, og det er let at drive virksomhed i Greater Copenhagen. Det budskab skal vi have ud i verden, så vi kan tiltrække flere internationale investorer og virksomheder.

Fakta
Greater Copenhagen & Skåne Committee ska ha till huvudsyfte att öka hållbar tillväxt och sysselsättning i regionen. Kommitténs arbetsuppgifter omfattar:

  • Arbeta för en stark internationell infrastruktur.
  • Stödja till att locka investerare, turister, företag och talanger.
  • Arbeta för en integrerad och hållbar tillväxtregion, bland annat genom att understödja integreringen av arbetsmarknaden och försöka påverka den lagstiftning och de gränshinder som bedöms utgöra hinder för tillväxt.
  • Skapa gemensamma strategiska näringslivssatsningar.
  • Stödja den gemensamma marknadsföringen av ”Greater Copenhagen”.

Greater Copenhagen & Skåne Committee ska ledas av en styrelse med ledamöter från båda sidor av sundet. I dagsläget är det klart att Region Hovedstaden, Region Själland, Region Skåne och samtliga 46 kommuner på Själland deltar i samarbetet, och 30 skånska kommuner har gett förhandsbesked om medlemskap.

För mer information kontakta
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.
Nås genom Malin Tykesson (S), pressekreterare, tel: 0725-99 76 04

Region Skånes pressjour, tel 044-309 39 77

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.