Skip to main content

Patienten dog av komplikation

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 10:11 CEST

UMAS Lex Maria anmäler en händelse där ett pulsåderbråck inte blev åtgärdat i tid. Anledningen var att röntgenbilder tydde på att patienten led av cancer i bukspottkörteln. Denna diagnos kunde senare avfärdas. Patienten avled av pulsåderbråcket.

Den 83-årige mannen sökte vård för buksmärtor. Han undersöktes med datortomografi. Bilderna visade förändringar som tydde på en cancer i bukspottkörteln. En expertgrupp tolkade bilden som en spridd cancer.


På grund av den allvarliga cancerdiagnosen avstod UMAS läkare från att operera ett pulsåderbråck som skulle ha behandlats i förebyggande syfte. Patienten behandlades medicinskt med läkemedel.


Tillståndet bättre

När ett halvt år passerat bedömdes patientens allmänna tillstånd vara i så gott skick att cancerdiagnosen blev ifrågasatt. En ny datorröntgen gjordes. Bilden denna gång visade inga tecken på cancer. Den tidigare förändringen bedömdes ha berott på en inflammation i bukspottkörteln.


Ville avvakta
Patienten erbjuds operation av pulsåderbråcket men valde att avvakta tills han mådde bättre eftersom han var trött efter en lunginflammation.
Några veckor senare brast pulsåderbråcket. En akut operation gjordes. Den följdes av många komplikationer till följd av den stora blodförlusten.


Fel insulin
Under vårdtiden uppstod en oklarhet kring tillförsel av insulin. Detta ledde till att patienten hade för låga blodsockervärden
Patienten avled efter några dagar i komplikationer av det brustna pulsåderbråcket.


Händelsen anmäls nu av chefläkaren Ingrid Mattiason på grund av att den felaktiga cancerdiagnosen fick till följd att pulsåderbråcket inte åtgärdades i tid och på grund av felaktigheten kring insulinet.


Lex Maria anmälningar
Lex Maria anmälningar görs för att ytterligare stärka patientsäkerheten och därmed förbättra vården.
Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.
Ytterligare information
Chefläkare Ingrid Mattiasson
Tel 040-33 28 99
Utsänt av
Informationschef Hans-Göran Boklund
Tel 040-33 33 01
Lex Maria
Lex Maria anmälningar görs för att ytterligare stärka patientsäker-heten och därmed förbättra vården.


Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.Ytterligare information:
Chefläkare Ingrid Mattiasson
Tel 040-33 28 99

Utsänt på uppdrag av:
Hans-Göran Boklund
Informationschef 040-33 33 01Sidan uppdaterad 2006-04-05 Kontakt hans-goran.boklund@skane.se