Skip to main content

Praktikertjänst tar över verksamheten vid Simrishamns sjukhus den 1 december

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2014 10:41 CEST

Från och med den 1 december 2014 kommer Praktikertjänst AB att ta över verksamheten vid Simrishamns sjukhus. Avtalet omfattar närsjukvård och viss specialiserad vård för befolkningen i Simrishamn och Tomelilla.

Verksamheten vid Simrishamns sjukhus kommer att omfatta öppen specialistvård inom barnmedicin, gynekologi, internmedicin, urologi, ortopedi, rehabilitering samt öron- näsa – hals, och slutenvård.

 ‒ Vi är glada för förtroendet att återigen få driva Simrishamns sjukhus, säger Karin Lagerstedt, chef specialistvård vid Praktikertjänst AB.

Nuvarande leverantören Capio Närvård AB kommer att driva verksamheten vidare i oförändrad form till och med november 2014.

Förlängd avtalsperiod för Praktikertjänst

En överprövningsprocess av avtalet har inneburit att avtalsstarten för Praktikertjänst AB har blivit framflyttad och att avtalsperioden förkortats med ca 1,5 år. Eftersom det är angeläget med kontinuitet i hälso-och sjukvårdsverksamheten har Region Skånes upphandlingsstrategiutskott beslutat om att förlänga avtalet med två år, till den 30 april 2020.

För ytterligare information

Stefan Karlegärd, hälso- och sjukvårdsstrateg Region Skåne, tel 040-675 36 70

Karin Lagerstedt, chef specialistvård, Praktikertjänst AB, tel 070-789 39 89


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.