Skip to main content

Pressinbjudan: Utdelning av Diabasen 2013

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 11:33 CEST

Diabasen är Region Skånes pris för goda resultat inom den offentligt drivna hälso- och sjukvården. Torsdagen den 22 maj delar region Skåne ut Diabasen 2013 till den verksamhet som utmärkt sig genom ett aktivt arbete med patientfokus, vård av hög medicinsk kvalitet och genom att använda anvisade medel effektivt.

De nominerade bidragen är:

* Skånes universitetssjukvård, Kirurgiska kliniken, Strategier för snabbare återhämtning efter leverkirurgi.
* Skånes universitetssjukvård, Thorax-, anestesi och intensivvård, Utjämning av operationsflödet är resurseffektivt.
* Skånevård Kryh, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Kvalitetsbaserat arbete förbättrar barndiabetesvården.

Media är välkomna är att delta då bidragen presenteras och priset delas ut.

Tid och plats: Torsdagen den 22 maj kl 11-12. Skånevåningen, Dockplatsen 26 i Malmö.
Vinnaren presenteras av vårdproduktionsutskottets ordförande Stefan Lamme (M).

Välkomna!

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingrid Bergman, ledningsstrateg, tel 040-675 37 23


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.