Skip to main content

Pressinformation från hälso- och sjukvårdsnämnden 4 november

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2016 15:40 CET

Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 4 november 2016. På Region Skånes webbplats Skane.se finns handlingarna till samtliga ärenden.


Regionalt operationsteam

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat ge sjukvårdsnämnd Kryh uppdraget att starta ett operationsteam med regionalt uppdrag för att ta om hand patienter som väntar på dagkirurgiska ingrepp. Teamet ska öka tillgängligheten genom att effektivt använda resurser och använda lediga operationssalar på Region Skånes alla sjukhus. Teamet ansvarar för hela vårdprocessen under operation och postoperativt förlopp men kräver patientens tillstånd slutenvård överförs ansvaret till den förvaltning där operationen ägt rum. Samtidigt bidrar beslutet till att göra Region Skåne till en attraktiv arbetsgivare genom att skapa en självstyrande enhet med hög kompetens (Ärende 14).

- Ett mobilt operationsteam ökar möjligheten att använda lediga operationssalar på våra olika sjukhus. Det kan hjälpa till att korta köerna och ge fler skåningar vård fortare något som är en viktig fråga för oss, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.


Arbetsuppgiftsomflyttningar

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att områdena robotassisterad laparoskopisk prostatektomi och pacemaker flyttas från sjukvårdsnämnd Sus till sjukvårdsnämnd Sund. Åtgärden är en del av tillgänglighetspaketet på totalt 468,2 miljoner som tidigare beslutats om. En del av detta paket innebär arbetsuppgiftsomflyttningar (AUOF) och för att uppnå långsiktiga effekter ska permanenta AUOF göras i syfte att frigöra resurser som möjliggör en totalt ökad produktion och effektivare utnyttjande av resurser. Nationellt och regionalt pågår nivåstruktureringsarbete och för att Sus ska kunna ta emot regionala och nationella uppdrag måste det skapas plats genom flytt av verksamhet från Sus till Sund och Kryh. (Ärende 10)

- Ambitionen med beslutet är att stärka skåningarnas tillgång till vård samtidigt som avsikten är att stärka samtliga sjukhus roll inom den skånska vården, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.


För mer information:

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare 0725-97 14 27

Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 0705-17 32 86.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.