Skip to main content

Pressinformation från hälso- och sjukvårdsnämnden

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2013 07:00 CET

Nyheter i korthet:

Skåningar får nya möjligheter att välja vårdgivare

Den 1 april 2014 kommer fyra nya vårdvalssystem att införas i Skåne. Dessa är Ögonsjukvård exklusive grå starr, Hud/hudvård, LARO (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende) och Psykoterapi. Syftet är att öka tillgängligheten, mångfalden och kvaliteten. Både privata mottagningar och offentligt driven vård kommer att ges möjlighet att ansöka om ackreditering. Inom Hud/hudvård är avsikten att från och med 1 juni ska det finnas möjlighet att få ett tilläggsuppdrag genom att öppna sex- och samlevnadsmottagningar, så kallade SESAM-mottagningar, som riktar sig till unga vuxna.

Extra medel har tillförts i budgeten bland annat för att antalet behandlingar förväntas öka när tillgängligheten blir större. Hälso- och sjukvårdsnämnden har idag beslutat om vilka krav som gäller för att få ackreditering och om de ekonomiska förutsättningarna.

Ärende 9-13

27 miljarder till hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut om fördelningen av de 27 miljarder kronor som regionfullmäktige beslutat ska användas för den skånska hälso- och sjukvården. Bland de större satsningarna för 2014 märks extra pengar till Skånes universitetssjukhus, en förstärkning till ambulanssjukvården, ytterligare resurser till den palliativa vården och cancervården.

Till de offentligt och privat drivna vårdcentralerna inom Hälsoval Skåne ges ett extra tillskott som ska användas bland annat för att öka telefontillgängligheten, bygga upp äldrevårdsmottagningar och behandla patienter med lättare hjärtsvikt som tidigare behandlats på sjukhus.

Ärende 15

Handlingsplan för sexuell hälsa

Tillgängligheten till rådgivning kring sexuellt överförbara sjukdomar och provtagning ska bli bättre. Det hoppas Region Skåne blir en av effekterna av att man nu beslutat om en handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Samtidigt föreslår man också ett man skapar en stödfunktion/kunskapscenter. På så sätt kan man samordna de många aktörerna inom området, höja kompetensen och sprida den samlade kunskapen.

Ärende 16

Tidig tandreglering för fler barn och ungdomar

Ett beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden gör tidiga tandregleringsåtgärder möjliga och detta kan i många fall lösa eller mildra en negativ bettutveckling. Tidigt insatta åtgärder är viktiga då dessa ofta kan leda till en mindre omfattande behandling senare under uppväxten.

Ärende 22


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.