Skip to main content

Pressinformation från regionala tillväxtnämnden 2014-05-23

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 15:10 CEST

Nyheter från regionala tillväxtnämndens sammanträde 2014-05-23

760 miljoner kronor till Skånes cykelvägar till år 2025

Regionala tillväxtnämnden antog idag en Cykelvägsplan för Skåne. Cykelvägsplanen är en fördjupning till den Regionala transportinfrastrukturplanen och visar hur avsatta medel satsas utifrån målbilden om att göra Skåne till en cykelregion och ligger till grund för regionala cykelvägsutbyggnader under åren 2014-2025.

-  Skåne har goda förutsättningar att utveckla cyklingen som transportmedel då tätorterna ligger relativt nära varandra i flack terräng och gynnsamt klimat, säger Pontus Lindberg (M), regionala tillväxtnämndens ordförande. Behoven och önskemålen är stora och inför framtagandet av Cykelvägsplanen har samtliga 33 kommuner fått möjligheten att komma med önskemål om nya satsningar,

Utifrån detta underlag har Region Skåne och Trafikverket tillsammans tagit fram Cykelvägsplan för Skåne. Planen omfattar åtgärder för 380 miljoner kronor men förutsätter till stor del samfinansiering vilket medför en satsning på projekt för runt 760 miljoner kronor.

-  Vår målbild är att ”I Skåne är cykeln det självklara valet”, säger Christine Axelsson (S), andre vice ordförande i regionala tillväxtnämnden. För att det ska bli verklighet krävs att det ska finnas bra cykelinfrastruktur och skyltning inom och mellan Skånes tätorter, att Skåne är en cykelturismdestination, att cykel och kollektivtrafik fungerar bra tillsammans och att det finns en stark cykelkultur. Med den här cykelvägsplanen är Skåne på god väg att uppfylla målbilden.

Tillväxtnämnden satsar 1,2 miljoner kr på miljöfrämjande projekt

Region Skånes regionala tillväxtnämnd beslutade vid sitt sammanträde idag att fördela medel till olika miljöfrämjande åtgärder. Inom ramen för Region Skånes miljövårdsfond fördelades 300 000 kronor var i projektmedel till Sustainable Business Hub och Solar Region Skåne. Vidare fick VA SYD och Trelleborgs kommun 300 000 kronor var i projektmedel ur Region Skånes utvecklingsmedel för biogas.

-  Genom att fördela utvecklingsmedel bidrar vi till att sprida ansvaret för Skåne hållbara tillväxt till en mångfald av olika aktörer, säger Pontus Lindberg (M), ordförande i regionala tillväxtnämnden. Samtidigt får vi en stor uppväxling av beviljade medel, eftersom maximalt hälften av ett projekts totala kostnader beviljas.

Region Skånes delar varje år ut pengar ur miljövårdsfonden, pengarna går till projekt som på olika sätt vårdar och utvecklar natur- och kulturmiljön i Skåne och som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling. Dessutom delar Region Skåne även ut utvecklingsmedel för att stödja insatser som bidrar till att uppnå målen i Skånes färdplan för biogas.

För kommentarer:

Pontus Lindberg (M)
Regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden
Telefon: 0768-89 01 16

Ewa Bertz (FP)
Vice ordförande i regionala tillväxtnämnden
Telefon: 0706-03 43 39

Christine Axelsson (S)
Regionråd och andre vice ordförande i regionala tillväxtnämnden
Telefon: 044-309 32 37


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument