Skip to main content

Pressinformation från regionfullmäktige 6 maj 2014

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 20:06 CEST

·  Regionfullmäktige fastställde efter en lång debatt Region Skånes årsredovisning samt miljöredovisning för 2013. Resultatet för 2013 blev ett överskott på 508 miljoner kronor, exklusive jämförelsestörande engångspost avseende pensionskostnader. Resultatet är 208 miljoner kronor bättre än budgeterat. Resultatet är 780 miljoner kronor bättre än motsvarande resultat 2012, rensat från jämförelsestörande poster. Regionfullmäktige beviljade också ansvarsfrihet för regionstyrelsen och för samtliga nämnder samt för enskilda förtroendevalda i nämnderna.

·  Region Skåne inför fria resor i den allmänna kollektivtrafiken i Skåne för färdtjänstlegitimerade kunder i kommuner där Region Skåne har färdtjänstansvar. Åtgärden är ett led i Region Skånes målsättning att så långt som möjligt fördröja inträdet i färdtjänstresor genom ett aktivt arbeta för att underlätta resor i den allmänna kollektivtrafiken.

·  Regionfullmäktige godkänner medfinansieringsavtal mellan Trafikverket, Eslövs kommun och Region Skåne för att kunna påbörja regionaltågstrafik på Marieholmsbanan.

 

Hela dagordningen bifogas som pdf-fil.

Information:
Pressekreterare Jimmy Gottfridsson 0768-89 08 64 eller jimmy.gottfridsson@skane.se
Region Skånes pressjour: 044-309 39 77

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.