Skip to main content

Pressinformation från regionfullmäktiges sammanträde 28 februarí 2017

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 19:04 CET

Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde 28 februari 2017. På Region Skånes webbplats skane.se finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet.

Beslut i korthet:

Regionfullmäktige beslutade godkänna Sverigeförhandlingens storstadsavtal som för Region Skånes del bland annat omfattar finansiering och genomförande av spårväg i Lund C - ESS samt finansiering och genomförande av flera expressbusslinjer och cykelåtgärder i Helsingborg. 
(Ärende 4 och 5)

Regionfullmäktige beslutade att godkänna en ny underhållsdepå i Hässleholm för Öresundstågen för 1,5 miljarder kronor. Region Skåne ska uppföra och förvalta depån och investeringen fördelas över år 2017-2019.
(Ärende 6)

Regionfullmäktige beslutade att Skånetrafikens biljetter för enkelresa delas upp i tre priskategorier. Detta ska göra det enklare för kunden och att tydliggöra att det blir billigare om man köper biljett före man går ombord på någon av Skånetrafikens fordon.
(Ärende 7)

Dessutom behandlades en stor mängd motioner, frågor och interpellationer på mötet. Bland bifallna motioner fanns en gällande införande av så kallad bröstpeng. Det vill säga att bröstcanceropererade patienter får en fast summa pengar till utprovning av bröstprotes och köp av specialanpassad behå i valfri affär. Fullmäktige biföll även en motion om att Skåne av regeringen ska begära hos regeringen att minst 60 procent av Öresundsbrons vinster fram till år 2050 återförs till skånska infrastruktursatsningar för att dessa ska kunna tidigareläggas.

Dagordningen bifogas som PDF.

För mer information: Region Skånes pressjour, 044-309 39 77

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.