Skip to main content

Pressinformation från regionstyrelsens möte i Region Skåne 2011-12-12

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2011 15:49 CET

Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 12 december 2011. På Region Skånes webbplats www.skane.se/RS111212 finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet.

  

Nyheter i korthet:

  • Vid årsskiftet kommer en regional kollektivtrafikmyndighet att inrättas i Skåne i enlighet med den nya kollektivtrafiklagen. Trots att lagen öppnar upp kollektivtrafikmarknaden för konkurrens och för privata aktörer att själva bedriva regional kollektivtrafik, så kommer Region Skåne fortsätta att ensamt ansvara för den regionala kollektivtrafiken i Skåne. Regionfullmäktige ska besluta om hur den nya myndigheten ska organiseras, men myndigheten ansvarar själv för trafikförsörjningsplan. (Ärende 4.1)


 

  • Regionstyrelsen har beslutat att det ska inrättas ett ekonomiskt råd i Region Skåne. Detta för att möta framtidens utmaningar när det gäller hälso- och sjukvård, en åldrande befolkning samt utvecklingen av infrastruktur. Rådet som ska bestå av fem ledamöter ska verka för att stimulera Region Skåne till ekonomiskt nytänkande. (Ärende 5.11)

 

  • Från och med 2012 går regionstyrelsen med i projektet Copenhagen Connected. Syftet är att stärka Copenhagen Airport som Öresundsregionens internationella storflygplats. Detta för att på sikt säkra näringslivets tillgång till viktiga internationella export- och samarbetsmarknader, främja tillväxten i internationell turism och bidra till att attrahera internationell arbetskraft och viktiga utländska investeringar. Beslutet gäller under förutsättning att Malmö Stad också medverkar.  (Ärende 5.16)


 

  • Regionstyrelsen har beslutat att inrätta en tillfällig beredning för kommunikations- och varumärkesfrågor. Under hela 2012 kommer beredningen att leda utvecklingsarbetet medRegionSkånes kommunikationsstrategi. Ordförande är Pia Kinhult (M). (Ärende 5.28)

 

 Hela dagordningen bifogas som pdf-fil.

 

Mer information:

Lina Miller, presschef Region Skåne, 044-309 31 17


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument