Skip to main content

Pressinformation från regionstyrelsens sammanträde 10 december 2015

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 16:03 CET

Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 10 december 2015 i Kristianstad. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna till de ärenden som behandlades på mötet.


Nyheter i korthet:

Framtidens sjukhus
Regionstyrelsen ställer sig bakom rapporten från beredningen för framtidens sjukvård om den fortsatta utvecklingen av innehåll inom Skånes universitetssjukhus. Beredningens förslag innebär att Skånes Universitetssjukhus ska ha traumaenheter med dygnet-runt-verksamhet i både Lund och Malmö. I det fortsatta arbetet ska även traumacentrum vara en del av Skånes Universitetssjukhus i Lund. I april ska beredningen återkomma till regionstyrelsen med underlag för ny- och ombyggnation i Malmö och i Lund, likaså förslag till hur innehållet i Skånes universitetssjukhus ytterligare kan utvecklas.

Vid sidan om detta beslutade regionstyrelsen att satsa totalt 704 miljoner under 2016 för genomförandet av den fysiska utvecklingen av sjukhusområden i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm. (Ärende 13 och 15)

Regionstyrelsens internbudget 2016
Förslag till verksamhetsplan och internbudget för regionstyrelsen år 2016 har fastställts. Likaså budget för förtroendemannaverksamheten och regionstyrelsen internkontrollplan för år 2016. (Ärende 19)

Strategi för förbättringsarbete
Regionstyrelsen antar strategin för förbättringsarbete i Region Skåne 2016-2020. Tanken med strategin, som utgår från Region Skånes värdegrund, är att åstadkomma reella förändringar som leder till högre kvalitet till lägre kostnader. (Ärende 23) Strategi för förbättringsarbete fokuserar följande områden:

  • Medborgaren/Patienten först
  • Patientsäker vård- Nollvision
  • Säker läkemedelsbehandling
  • Bättre tillgänglighet bättre arbetsmiljö
  • Att omsätta det vi vet
  • Säkrare övergångar

Hela dagordningen bifogas som pdf-fil.

Mer information:
Region Skånes pressjour, 044-309 39 77


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument