Skip to main content

Pressträff: Så ska den skånska sjukvården bedrivas i sommar

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 13:53 CEST

Välkommen till en pressträff där vi berättar hur sjukvården i Region Skåne ska fungera i sommar. På den kommer ansvariga för sommarplaneringen att berätta om tillgängligheten till hälso- och sjukvård i sommar och vilka prioriteringar som gjorts i Region Skåne.

Sommarperioden är traditionellt en period då det är problematiskt att upprätthålla verksamheten i alla delar av sjukvården i Region Skåne. Medarbetarnas behov av semester tillsammans med att ett nationellt problem att rekrytera ersättare gör sommarplaneringen till en utmaning. Men genom samordnat rekryteringsarbete och en tidig start för sommarplaneringen presenterar nu Region Skåne en plan som innebär en något förbättrad sommarsituation jämfört med förra sommaren. Ett exempel är att alla akutmottagningar denna sommar har öppet dygnet runt precis som vanligt.


Tid:
Tisdag den 24 maj klockan 10.00
Plats: Dockplatsen 26 i Malmö, lokal Castor plan 1
Observera: Presslegitimation eller föranmälan krävs.
För mer information kontakta: Region Skånes Pressjour, 044-309 39 77

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.