Skip to main content

Regeringen godkände nytt EU-program för Öresund

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2014 09:50 CEST

Regeringen har godkänt förslaget till nytt EU-program för Öresund-Kattegatt-Skagerrak. Programmet omfattar 2,6 miljarder kronor för åren 2014-2020 och det syftar till att stärka gränsöverskridande forskning- och innovation och främja utvecklingen av miljövänlig energi.

Förslaget till program har tagits fram av 15 regioner och fylken i Sverige, Danmark och Norge. Europeiska Kommissionen gav Sverige i uppdrag att vara samordnande land för framtagandet av det nya programmet. Näringsdepartementet vidareförde i sin tur uppdraget till Region Skåne, som under ledning av regionala tillväxtnämnden jobbade med framtagandet i ett år.

-  Vi är väldigt glada och stolta över att regeringen godkänt det förslag till program som vi med stor arbetsinsats tagit fram tillsammans med de övriga 14 regionerna och fylkena, berättar Pontus Lindberg (M), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

EU-programmet för Öresund-Kattegatt-Skagerrak är ett så kallat interreg-program som syftar till samarbeten och lösningar över nationsgränserna. Trots att Norge inte är med i EU, deltar man i de gränsöverskridande EU-programmen precis som Danmark och Sverige.

-  EU-programmen är mycket viktiga för gränsregioner som Skåne, säger Christine Axelsson (S), andre vice ordförande i regionala tillväxtnämnden. Den gränsöverskridande dimensionen glöms allt som oftast bort av stat och nationella myndigheter. Utan Interreg-programmen som finansiellt stöd hade många av dagens Öresundssamarbeten inte funnits, menar Christine Axelsson.

De gränsregionala samarbetsprogrammen finansieras till minst hälften av EU. Resten finansieras av stat, kommuner, regioner och privata aktörer i de deltagande länderna. De första utlysningarna i programmen kommer att kunna öppnas i slutet av året eller i början av 2015.

-  Programmet är mycket förmånligt för Region Skåne, säger Pontus Lindberg, eftersom vi genom programmet får finansiell förstärkning till de insatser vi ändå planerar genomföra i Öresundsregionen.

För mer information, kontakta

Pontus Lindberg, regionråd, 0768-89 01 16

Christine Axelsson, regionråd, 044-309 32 37


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.