Skip to main content

Region Skåne ger Swedish Consulting Group fortsatt förtroende som leverantör av IT-konsulttjänster

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 10:00 CET

Region Skåne ger Swedish Consulting Group fortsatt förtroende som leverantör av IT-konsulttjänster

Region Skåne har idag offentliggjort att avtalet med SwCG Swedish Consulting Group AB förlängs ytterligare 1 år avseende IT-konsulttjänster. Samarbetet har resulterat i en effektivare hantering av IT-konsulttjänster till högre kvalitet mot en lägre kostnad.

Avtalet omfattar bl a tjänster för IT-arkitektur, teknisk koordinering, systemutveckling och systemintegration. Upphandlingen är en del i en omfattande omstrukturering av IT-verksamheten inom Region Skåne, där större delen av operativ IT läggs ut på externa leverantörer.

- Avtalet med Swedish Consulting Group har visat sig vara mycket betydelsefullt i vårt behov av kompetenta IT-konsulter. Tack vara avtalet har vi inte enbart en smidig process att hitta rätt kompetens, utan det har även medfört en bättre kontroll och kostnadsreduktion, säger Christian Isacsson, enhetschef för Tjänsteportfölj och Design i Region Skåne.

- Det är med tillfredställelse som vi ser att vårt koncept och affärsmodell fungerar, säger Johan Danielsson, CEO på Swedish Consulting Group. Att samla expertbolag under samma paraply och att tillsammans skapa en enhetlighet som agerar snabbt och flexibelt mot kunderna ligger i tiden då dessa efterfrågas allt mer.

Mer information:
Christian Isacsson, Enhetschef för Tjänsteportfölj & Design, Region Skåne tfn:040 675 38 40

Johan Danielsson, SwCG Swedish Consulting Group CEO, tfn: 073 430 38 00

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument