Skip to main content

Region Skåne köper två bränslecellsbilar från Hyundai

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 15:12 CEST

Region Skåne har skrivit avtal med Hyundai om inköp av två vätgasdrivna bränslecellsbilar. Det är den första offentliga upphandlingen av bränslecellsbilar i Sverige och de två bilarna kommer också att vara de första av sitt slag i landet.

Region Skåne bedriver ett strategiskt arbete med att minska utsläppen av växthusgaser inom bland annat transport. Genom att köpa in de vätgasdrivna bilarna bidrar de med att stötta marknadsutvecklingen för fordon med ett nollutsläpp av både CO2 och skadliga partiklar från avgasröret. Eftersom bränslecellsfordon drivs av en elektrisk motor innebär det också en minskad bullernivå, inte minst i städerna.

Monika Ekström, Region Skåne provkör en Hyundai ix35 FCEV.

"Region Skånes inköp av två vätgasbilar är en del i arbetet för att vara 100 % fossilbränslefria år 2020. Den antagna bränslestrategin innebär bland annat att alla fordon som används i regionens verksamheter ska drivas med förnybara bränslen år 2020. Region Skåne går därmed ett steg före de nationella målen som säger att Sverige bör ha en fossilbränslefri fordonsflotta år 2030. Med hjälp av vätgasbilarna ökar regionen takten ytterligare samtidigt som vi är med och utvecklar framtidens fordonspark”, säger Monika Ekström regionråd Region Skåne (MP).

Hyundai, som fick uppdraget att leverera bilar till Skåne, har nyligen uttalat sig om att de ska bli den första biltillverkaren i världen som serieproducerar vätgasdrivna bränslecellsbilar. Liksom ett antal andra bilproducenter har de tillverkat mindre serier av bränslecellsbil som har demonstrerats runt om i världen. Att de nu ökar produktionen är egentligen ingen nyhet, utan går i linje med vad de tidigare har aviserat. Nio av de större bilföretagen meddelade redan 2009 att de siktade på 2015 som det år då bränslecellsbilarna släpps ut på den kommersiella marknaden, något som bekräftats flera gånger sedan dess.

Köpenhamns stad har också nyligen upphandlat 15 fordon av samma typ som Region Skåne. Både Region Skåne och Köpenhamn ingår i Interregprojektet Next Move och genom det får Skåne EU-stöd för sina båda bilar och Köpenhamn för fem av bilarna.

Genom vår satsning på vätgasbilar kan också uppbyggnaden av en tankningsinfrastruktur för vätgas påbörjas i Sverige på allvar, något som inte varit möjligt utan fordon. Vätgasen kan tillsammans med förnybara energikällor bli en intressant komponent i framtidens energisystem, säger Pontus Lindberg, regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden. 

 

Håkan Saumuelsson, miljöstrateg i Region Skåne och Monika Ekstrand, regionråd, tankar en Hyundai ix35 FCEV med vätgas.

Next Move syftar till att underlätta för offentliga organisationer som vill gå före och driva på marknaden för avgasfria fordon, till exempel genom samarbete i upphandlingar och utredningar av standarder och villkor.

För att ytterligare stärka marknaden för vätas som fordonsbränsle i Skandinavien, undertecknade Hyundai, Honda, Toyota och Nissan nyligen en avsiktsförklaring tillsammans med skandinaviska organisationer om samarbete med sikte på en marknadsintroduktion under 2014-2017.

Kontakt Region Skåne

Monika Ekström
Regionråd (MP)
Ordförande för Fastighets- och Servicenämnden
0768-87 12 60
monika.ekstrom@skane.se 

Pontus Lindberg
Regionråd (M) och ordförande i regionala tillväxtnämnden
Tfn: 0768-89 01 16
pontus.lindberg@skane.se

Håkan Samuelsson
Miljöstrateg
0768-87 03 93
hakan.samuelsson@skane.se 

Om Next Move

I Next Move deltar 12 partners. Projekttiden är från april 2011 till och med mars 2014. Den totala budgeten är ca 6 miljoner euro och medfinansieras av EU genom Interreg.

Projektet är uppbyggt kring sex olika arbetspaket; Marknadsföring, Inköp, Kompetensutveckling, Analys, Planering och Service.

Kontakt:

Jessica Vacklid, projektledare Next Move
Vätgas Sverige
jessica.vacklid(@)vatgas.se Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
0705 - 08 89 06

www.nextmove.info


Om bränslecellsfordon:

  • Elfordon med bränsleceller som drivs av vätgas, FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle), är den fordonstyp som internationella biltillverkare ser som den långsiktiga lösningen för persontransporten
  • Bränslecellsfordon har inga lokala utsläpp, varken CO2 eller skadliga partiklar från avgasröret
  • Eftersom bilarna drivs framåt av en elmotor är de lika tystgående som andra elbilar
  • Vätgasen kan tillverkas från helt förnybara energikällor
  • En tankning tar inte mer än fyra minuter och ger en körsträcka på upp till 65 mil (beroende på fordon)
  • Både bilarna och tankstationerna har genomgått noggranna säkerhetstester och innebär inte större risk att använda än andra fordon och bränslen
  • Den här tekniken kan användas även i bussar, truckar och andra arbetsfordon

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.