Skip to main content

Region Skåne och Igelösa Life Science samarbetar om palliativ vård i Trelleborg och Igelösa

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2018 10:00 CEST

En överenskommelse har träffats mellan Region Skåne och Igelösa Life Sicence AB. Parterna ska teckna en avsiktsförklaring för ett samarbete kring palliativ vård i Skåne.

Avsiktsförklaringen skapar förutsättningar att åter öppna de palliativa vårdplatserna i Trelleborg. Den ska även stärka och utveckla den palliativa vården i Skåne genom nya palliativa platser i Igelösa (Lunds kommun).

I Igelösa finns idag redan ett kompetenscentrum för palliativ vård som bland annat erbjuder kurser i Socialstyrelsen kursutbud. Med denna överenskommelse vill parterna inleda ett forskningsinriktat samarbete.

Under hösten ska det förhandlas fram ett avtal mellan de båda parterna om att öppna 4-6 palliativa slutenvårdsplatser i Trelleborg och en ny verksamhet i Igelösa.

- Vi vill bygga en verksamhet där patienter, anhöriga och vårdpersonal i en väldigt svår situation ändå ges möjlighet att växa, säger Per Eriksson från Igelösa Life Science

- Det här är ett spännande projekt. Vi ser en möjlighet att öppna de palliativa vårdplatserna i Trelleborg samtidigt som ett forskningssamarbete kommer utveckla och stärka den palliativa vården i Skåne, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Det är glädjande att vi ser en lösning som är brett förankrad och som har förutsättningar att vara över tid. Det är viktigt för att bygga en bra verksamhet som värnar en grupp patienter som befinner sig i en mycket utsatt situation, säger Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Under nästan fyra år har patienter i Trelleborg inte kunnat få den palliativa vård de behöver. Denna överenskommelse är viktig för många skånska patienter och deras anhöriga, säger Gilbert Tribo (L), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Fakta:

 • Avsiktsförklaringen ska behandlas av Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 september.
 • Palliativ vård innebär aktiv helhetsvård som syftar till att främja högsta möjliga livskvalitet för patienten när bot inte längre är möjlig, samt att ge stöd till närstående. Målet är att patienterna, utifrån sina egna förutsättningar och önskemål, ska uppnå bästa möjliga symtomkontroll och lindring.
 • Igelösa Life Science AB är ett medicinskt forskningsbolag i Lund. På Igelösa bedrivs forskning inom thoraxkirurgi, hjärt- lungräddning, preventiv medicin samt palliativ medicin. Bolaget grundades 1998 av den norske thoraxkirurgen och lundaprofessorn Stig Steen.
 • För intervjuer, kontakta:

  Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden genom Ola Robertsson, pressekreterare: 0725-97 14 27

  Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden: 0705-17 32 86

  Gilbert Tribo (L), 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden: 076-887 03 07

  Per Eriksson, projektledare Igelösa Life Science: 0708-247106

  En vanlig dag i Skåne • föds 44 barn. • besöker 9 826 skåningar en läkare. • besöker 14 690 skåningar en annan vårdgivare än läkare. • blir 446 skåningar inskrivna i slutenvården. • flyttar 127 personer till och 82 från Skåne. • blir vi 43 fler skåningar. • är 192 nationaliteter representerade bland skåningarna. • görs 450 000 dagliga resor med Skånetrafikens bussar och tåg.