Skip to main content

Region Skåne överklagar förvaltningsrättens domar om den nya sjukvårdsorganisationen

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 16:15 CEST

Region Skåne kommer att överklaga förvaltningsrättens domar om den nya sjukvårdsorganisationen. Domarna underkänner bildandet av den nya sjukvårdsorganisationen Skånevård 2.0 med hänvisning till att beslutet skulle tagits av regionfullmäktige och inte av regiondirektören. Följaktligen upphäver rätten även tillsättningen av nya chefer i de nybildade förvaltningarna.

- Vi kommer att överklaga domarna till kammarrätten. Hälso- och sjukvården i Region Skåne fortsätter att drivas enligt nuvarande organisation och med de nytillsatta ledningarna, säger regiondirektör Jonas Rastad i en kommentar.

Den nya sjukvårdsorganisationen Skånevård började träda i kraft den 15 maj.

Mer information

Jonas Rastad, 070-846 70 67

Camilla Ziegler, chefsjurist, 076-887 07 76

 


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.