Skip to main content

Region Skåne polisanmäler hot mot medarbetare

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2019 11:30 CEST

Flera medarbetare med koppling till Region Skånes tvätt- och textilverksamhet har under den senaste veckan tagit emot hotfulla anonyma brev. Ett av fallen handlar om ett personligt riktat hot. Region Skåne ser mycket allvarligt på dessa hot och har därför gjort en polisanmälan.


Region Skåne har nolltolerans mot alla former av hot, våld och trakasserier på våra olika arbetsplatser. Alla medarbetare ska känna sig trygga på sin arbetsplats och när de går till och från sina jobb.

Av hänsyn till att Region Skåne lämnat in en polisanmälan kan vi inte gå in på några enskilda detaljer gällande de hot som riktats mot våra medarbetare. Men verksamheten arbetar nu med flera olika åtgärder för att öka tryggheten och höja säkerheten på den berörda arbetsplatsen.

Information:
Rolf Ohrlander, områdeschef Krisberedskap, säkerhet och miljöledning (KSM)
Tel: 046-755 77 50 eller mail rolf.ohrlander@skane.se