Skip to main content

Region Skåne satsar på ny kulturverksamhet för barn och mer världsmusik

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2018 13:10 CEST

Viewfinder av Snøhetta var en av de tidiga verken som uppfördes på Kivik Art Centre 2007. Genom ett pilotprojekt stärker Region Skåne barn och unga på Kivik Art Centre. Foto: Kivik Art Centre

Region Skånes kulturnämnd stärker Kivik Art Centre och Mix Musik med sammanlagt 700 000 kronor dels för att utveckla ny pedagogisk kulturverksamhet för barn och unga, dels för att fler ska få uppleva mer världsmusik runt om i Skåne.

- Kivik Art Centre och Mix Musik arbetar gränslöst och innovativt med sin kulturverksamhet och når en mycket bred publik, inte minst våra yngre skåningar. Genom Region Skånes bidrag kan de fortsätta att utveckla sina verksamheter och sprida kulturengagemang till ännu fler, säger Maria Ward (S) ordförande Region Skånes kulturnämnd.

- Jag hoppas att ännu fler nu får del av världsmusik som förmedlas genom Mix Musik. En musik som når människor och låter dem mötas oavsett ålder och ursprung. Det finns en urkraft i musiken som behövs och fyller ett tomrum. Satsningen på Kivik Art Centre på Österlen gynnar ett rundare Skåne. Genom att unga får testa olika aktiviteter som att mura och snickra skapas ett engagemang för stadsbyggande, arkitektur och natur, säger Inger Torstensdotter Åhlin (MP), 1:e vice ordförande Region Skånes kulturnämnd.

Region Skåne satsar på barn och unga på Kivik Art Centre
En ny pedagogisk verksamhet för barn och unga som både knyter an till arkitektur och skulptur och till stadsbyggnad och natur ska utvecklas i ett pilotprojekt i Skåne.

Kivik Art Centre får 300 000 kronor från Region Skåne för pilotprojektet ”Bygga Konst/Land Arc Kids” för att utforma den nya verksamheten för barn och unga i åldrarna 7-18. Kivik Art Centre på Österlen är basen för pilotprojektet som kombinerar arkitektur, skulptur, natur och stadsbyggnad. Genom pilotprojektet vill man barn och ungas intresse och förståelse för hur olika ämnen förhåller sig till varandra och hur gestaltningen av den offentliga miljön påverkar oss människor. Pilotprojektet planerar att starta under 2018 och pågå till slutet av 2019 på Kivik Art Centre, Lilla Stenshuvud på Österlen

Barn- och unga får i teori och praktik lära sig om bland annat murande, spikande och byggande. För de unga planerar man kurser i flera nivåer och i olika åldersgrupper. Pilotprojektet vill lyfta hantverk - en form av lärande och tyst kunskap - som emellanåt förbises i dagens digitalt orienterade skola och samhälle.

Fakta om Kivik Art Centre
Stiftelsen Kivik Art Centre bildades 2006 med målet att skapa ett konst- och kulturcentrum på Österlen. Första utställningen, Kivik Start, visades sommaren 2007 med verk av Snøhetta i samarbete med fotografen Tom Sandberg. Sommaren 2018 invigs “Nine Towers for Jene” av den amerikanske konstnären Sol LeWitt, det enda utomhusverk av LeWitt som idag finns i norra Europa.

www.kivikart.se

Region Skåne stärker världsmusik i Skåne
Region Skåne stärker arrangörer och turnésamarbeten inom världsmusik för att erbjuda ett mer varierat musikutbud runt om i Skåne.

Föreningen för Mixkultur (Mix Musik) får 400 000 kronor från Region Skåne för projektet Världens musik i Skåne – etapp 2. Mix Musik som är en etablerad arena för folk- och världsmusik med Malmö som bas vill skapa ett nätverk av arrangörer i Skåne och utveckla ett turnésamarbete inom världsmusik. Tillsammans med föreningar i Folkets Hus och Parker samt andra arrangörer ska Mix Musik under etapp 2 av projektet fördjupa samarbetet och arrangera fler konserter som bidrar till ett varierat musikutbud på mindre orter i Skåne. Genom Mix Musiks kunnande, nätverk och arbete kan också ovana arrangörer utveckla sin verksamhet.

Mix Musik är en förening som sedan tjugo år har arrangerat konserter inom folk- och världsmusik. Mix Musik vill genom sin verksamhet lyfta fram den musik som har svårt att tränga igenom mediebruset. I konsertprogrammet ingår såväl lokala, nationella som internationella artister.

www.mixmusik.se

För mer information och kommentarer
Maria Ward (S), ordförande Region Skånes kulturnämnd tfn 0725-99 97 14
Maria Eriksson (S), pressekreterare tfn 0725-97 14 27
Inger Torstensdotter Åhlin (MP),1:e vice ordförande Region Skånes kulturnämnd tfn 070-694 90 05

Region Skånes kulturförvaltning
Kulturchef Gitte Grönfeld Wille 0768-87 03 27 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska verka för att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.