Skip to main content

Region Skåne ska minska energianvändningen

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2017 09:29 CET

Denna information redogör för beslut tagna på servicenämndens möte den 16 februari 2017. På skane.se finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Servicenämnden har beslutat föreslå regionstyrelsen att satsa 55 miljoner på att ytterligare effektivisera energianvändningen i Region Skånes fastigheter. Målet är att sänka energianvändningen till 198kWh per kvadratmeter per år från och med utgången av 2018, i dag ligger den på 230kWh. Siffrorna omfattar både fastighets- och verksamhetsenergi.

- Vi har kommit en bit på vägen med att göra Region Skånes fastigheter mer energieffektiva, men vi behöver ta ytterligare steg. Genom att investera i effektiviserad energianvändning bidrar vi inte bara till en bättre miljö, vi sparar också resurser som kan användas till bättre service för sjukvården, säger Pierre Esbjörnsson (S) ordförande servicenämnden

Arbetet med kartlägga energiförbrukningen i Region Skånes fastigheter har pågått under hela 2016 och avslutas under första kvartalet 2017. En satsning på 55 miljoner kronor innebär möjligheter att genomföra en del av de förslag som kommit fram i kartläggningen. Det handlar om åtgärder inom ventilation, värme, belysning och klimatskal. Många av åtgärderna paketeras nu för att avse hela byggnader, exempelvis sex byggnader i Lund.

En av de åtgärder som redan genomförts på många orter är att byta ut äldre cirkulationspumpar till nya, rätt dimensionerade tryckstyrda pumpar.

Parallellt pågår övergången till förnybara energislag. Arbetet mot målet att vara helt fossilfria 2020 drivs främst genom avsiktsförklaringar gentemot energileverantörerna. Arbetet har resulterat i avtal med samtliga åtta värmeleverantörer.

Kontakt:
Pierre Esbjörnsson (S), ordförande servicenämnden Region Skåne, nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare tfn 0725- 97 14 27

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.