Skip to main content

Region Skånes budgetunderskott 100 miljoner kronor bättre än tidigare prognos

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 11:10 CEST

Region Skånes andra delårsrapport 2012 visar på -235 miljoner kronor i budgetunderskott. Det är 100 miljoner kronor bättre än vid prognosen i juni. Dessutom står det klart att för femte året i rad ökar sjukvårdsproduktionen och produktiviteten förbättras.  

Samtliga verksamheter har under året tagit fram omfattande handlingsplaner för att nå ekonomisk balans. Trots att konkreta åtgärder har genomförts kommer det inte att ge helårseffekt vilket betyder att flera förvaltningar kommer att visa ett underskott vid slutet av 2012. 

– Arbetet med att effektivisera och rationalisera vår verksamhet pågår inom alla delar av organisationen. Målet är att förvaltningarna ska nå ekonomisk balans. Även om utvecklingen går åt rätt håll så sker det inte i den takt som vore önskvärt utifrån ett ekonomiskt perspektiv, säger tf ekonomidirektör Åke Andersson. 

Under årets första åtta månader gjordes cirka 97 miljoner resor med Skånetrafiken. Det är en ökning med 5,4 procent jämfört med samma period 2011. Även fjolårets låga värden gällande kundnöjdhet har förbättrats och förtroende har ökat med i genomsnitt fyra procentenheter. Likaså har punktligheten blivit bättre och ligger nu över 80 procent för samtliga trafikslag. 

–Våra medarbetare i hela Region Skåne har gjort ett bra jobb med att hitta sätt att effektivisera verksamheterna. Det är fortfarande ett underskott, så arbetet måste fortsätta, men det är glädjande att se att förändringen sker i rätt riktning, säger regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) i en kommentar. 

Under fem av årets första åtta månader har Region Skåne klarat kraven om att ge väntande patienter vård inom 60 dagar för att på så sätt kunna få ta del av den statliga kömiljarden. Precis som i övriga riket har sjukskrivningarna i Region Skåne ökat under det senaste året. Under perioden januari-juli i år var sjukfrånvaron i snitt 9,6 kalenderdagar, vilket är en ökning med cirka sju procentenheter jämfört med samma period i fjol.

Antalet anställda i Region Skåne var i slutet av augusti 32 430 vilket är en minskning med 132 medarbetare eller 0,4 procent jämfört med samma period i fjol. 

För mer detaljerad information om delårsrapporten:
www.skane.se/ekonomi 

Mer information
Åke Andersson, tf ekonomidirektör, 040-675 36 37
Pia Kinhult, ordf regionstyrelsen, 044-309 30 52 (pressekreterare)

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.