Skip to main content

Region Skånes förnyelsearbete har sparat 95 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 15:52 CEST

Det har gått åtta månader sedan Region Skåne startade sitt omfattande förnyelsearbete med att stärka ekonomin och öka kvaliteten inom vården. Arbetet har gått över förväntan och har redan gett besparingar på 95 miljoner kronor.


För tillfället pågår 13 olika förnyelseprojekt inom regionen, och det som hittills gett mest besparingar är den översyn som gjorts inom inköpsverksamheten. 95 miljoner kronor har hittills kunnat sparats på att samordna sjukhusens inköp och upphandlingar av t.ex. datorer, hygienartiklar och drift av fastigheter. Ytterligare besparingar om 80 miljoner kronor kommer att realiseras under hösten. Andra resultat av förnyelsearbetet är att den nya laboratorieförvaltningen startar upp redan vid årsskiftet och att röntgenverksamheten koncentreras till fyra centrum. - Det glädjer mig oerhört att vi på så kort tid lyckats med dessa besparingar. Vårt mål är att bli bäst i landet på vård, och för att nå dit måste vi höja kvaliteten, öka tillgängligheten, förbättra produktiviteten och skärpa den ekonomiska styrningen, säger regiondirektör Sören Olofsson i en kommentar.

Delårsrapport januari-augusti 2008

De första uppgifterna om det ekonomiska läget för Region Skåne för perioden januari-augusti 2008 har nu kommit. -Prognosen visar att Region Skåne håller sin budget för helåret 2008 trots lägre skatteintäkter än väntat. I prognosen ingår även den satsning på 75 miljoner kronor som ska göras på utbyggd spårtrafik genom Burlövs kommun. Andra positiva signaler i delårsrapporten är att produktiviteten inom hälso- och sjukvård har stigit samt att resandet med Skånetrafiken fortsätter att öka kraftigt, kommenterar ekonomidirektör Harald Lindström. Den kompletta delårsbudgeten med ekonomiska tabeller och analyser släpps dock först efter att den behandlats i regionstyrelsens arbetsutskott den 29 september.
Mer information Region Skånes förnyelsearbete:
Sören Olofsson, regiondirektör, tel 044-309 34 60 Region Skånes budget och ekonomi:
Harald Lindström, ekonomidirektör, tel 044-309 34 91