Skip to main content

Region Skånes revisorers revisionsberättelse för 2018 är klar

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2019 15:34 CEST

Region Skånes revisorers revisionsberättelse 2018 och Deloitte ABs granskning av Region Skånes Årsredovisning 2018 är klara.

Revisionsberättelse 2018 hittar du på https://www.skane.se/politik-och-demokrati/revision/revisionens-arbete

Granskningsrapport gällande Årsredovisning 2018 hittar du på https://www.skane.se/politik-och-demokrati/revision/granskningsrapporter


För mer information:

Lars-Erik Lövdén, revisorskollegiets ordförande
Telefon: 070-696 65 09

E-post: lars-erik.lovden@skane.se

Revisionens hemsida www.skane.se/revisionen

En vanlig dag i Skåne *föds 43 barn *besöker 10 062 skåningar en läkare *besöker 15 096 skåningar en annan vårdgivare än läkare *blir 477 skåningar inskrivna i slutenvården *flyttar 120 personer till och 82 från Skåne *blir vi 48 fler skåningar *är 189 nationaliteter representerade bland skåningarna *görs 455 000 dagliga resor med Skånetrafikens bussar och tåg.