Skip to main content

Regional satsning för att upptäcka barn som far illa

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 08:30 CET

Hur kan vi bli bättre på att upptäcka och ta hand om barn som far illa? Region Skåne gör nu en satsning på barn och unga med psykisk ohälsa, där projekt Barn som far illa ingår. Onsdag 9 november arrangeras en uppstartskonferens för chefer och politiker.

Flera olika satsningar kommer att göras. Ett handlingsprogram vid misstänkta fall av barn som far illa har tagits fram. Där finns riktlinjer för hur man exempelvis gör en anmälan om man misstänker att ett barn far illa.

Alla som är anställda inom hälso- och sjukvården, barn- och ungdomshabiliteringen samt tandvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden i sin kommun om de i sitt arbete får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden kan behöva ingripa.

– Varje barn och förälder har rätt till stöd från socialtjänsten, när man inte mäktar med sitt föräldraansvar eller behöver hjälp, säger Kerstin Bergmark, en av de två projektledarna.

– Den främsta anledningen att man ska anmäla är att samhället (socialtjänsten) ska kunna stötta utsatta barn, säger Kerstin. Antingen genom stöd till barn och föräldrar, där föräldrarna har en bristande förmåga att ta hand om sina barn – eller som skydd för barn och unga som utsatts för misshandel eller utnyttjats sexuellt.

Många utbildningstillfällen för olika målgrupper
Satsningen fortsätter med kurser för olika målgrupper. Redan den 1 december är nästa utbildningstillfälle, som vänder sig till personal inom ambulans, röntgen och akutverksamhet.

Syftet med projektet är att få vårdpersonal att utarbeta lokala riktlinjer för hur man anmäler och vad som händer när man anmäler.

– Idag är det mycket få som anmäler ”oro för barn”, trots att det är en skyldighet, säger Kerstin och konstaterar att personal på BVC endast anmäler fyra promille av barnen på BVC, vilket är mycket färre än de som verkligen far illa.

Hon understryker att det är den anställdes skyldighet att anmäla oro för barn – men det är socialtjänsten som ansvarar för att utreda och bedöma vad som behöver göras.

Personal inom förskola och skola har samma anmälningsskyldigskyldighet.

– Därför kommer vi också att erbjuda personal inom kommunerna att delta i utbildningar som vi arrangerar under nästa år.

Vill du läsa mer om projektet eller anmäla dig till uppstartskonferensen, gå in på www.skane.se/barnsomfarilla.

För mer information kontakta
Kerstin Bergmark, projektledare Barns som far illa, tel 040-33 56 38, sms 0768-8718 42
Åsa Gustavsson, projektledare Barns som far illa, tel 040-675 31 76, sms 0768-87 16 30

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

Word-dokument