Skip to main content

Reumatikerna prisar SUS för modernt patientsäkerhetsarbete

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 14:10 CET

Reumatologiska och Ortopediska klinikerna vid Skånes universitetssjukhus har tilldelats Reumatikerförbundets nyinstiftade Patientsäkerhetsstipendium. De får priset för sitt arbete vid ortopedklinikens preoperativa dagvårdsenhet i Lund.

– Det arbete som bedrivs där är ett paradexempel på modernt patientsäkerhetsarbete, något motsvarande görs inte på något annat sjukhus i landet, säger Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson.

Det är det tvärprofessionella arbetet och det samlade greppet om patienten som imponerar på Reumatikerförbundet som delar ut priset tillsammans med Svensk ortopedisk förening och LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. 

– Det känns väldigt bra. Det betyder att vi får bekräftelse på att det arbete vi gör fungerar, säger Elisabet Lindqvist, verksamhetschef vid SUS, Reumatologiska klinik.

Det här sättet att arbeta har utvecklat under lång tid, berättar Anna Stefanssdottir, ortoped och teamledare vid Ortopedklinikens reumasektion. Hon betonar vikten av att att många specialister är del i vården.

– Det känns väldigt kul att vi får det här erkännandet, säger hon.

Tio dagar före sin operation får patienten komma till sjukhuset och träffa alla som ska delta i vården, läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Alla prover som behövs inför operationen tas vid detta tillfälle. Samtidigt går man igenom hemsituationen, tar kontakt med kommunen och ser över vilka hjälpmedel patienten kan behöva vid hemkomsten.

– Det här är bra för patienterna och tack var noggranna förberedelser minskar behovet av sjukhusvård med tre dagar. Det är effektiv vård som gör att pengarna räcker till fler patienter, säger Anne Carlsson.

Stipendiet delas ut på fredag den 8 november i föreläsningssalen, kl.12.30, Kioskgatan 3, Reumatologiska kliniken vid SUS i Lund.

För ytterligare information kontakta:

Elisabet Lindqvist verksamhetschef Reumatologiska kliniken tel.046-17 51 96

Anna Stefansdottir, teamledare, Ortopedklinikens reumasektion tel.046-17 69 80


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.