Skip to main content

Så kan Öresundsregionen bli framtida metropol i Europa

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 13:51 CET

Tisdag 21 november kl 9.00 Axelborg, Vesterbrogade 4 A Köpenhamn

Öresundsregionen har stora möjligheter att bli en konkurrenskraftig huvudstadsregion i Europa - och ett nytt europeiskt kraftcentrum av motsvarande dignitet som Berlin, Wien eller Hamburg. Bland talarna finns Danmarks miljöminister Connie Hedegaard och svenska Boverkets generaldirektör Ines Uusman.

Media hälsas välkomna!

På slutkonferensen ”Öresundsregionen 2045 – en attraktiv och konkurrenskraftig region” presenteras ÖRIB-projektets (Öresundsregionens Infrastruktur og Byudvikling) resultat i form av två scenarier för Öresundsregionens utveckling på 40 års sikt. Ledande politiker och planläggare diskuterar regionens framtida möjligheter.

De 26 danska och svenska parterna i ÖRIB har genom tematiska studier av boende, näringsliv, resande och godstransporter, tagit fram bilder av hur regionen kan se ut år 2045.

Projektdeltagarna har sett på hur regionen kan bli attraktiv och konkurrenskraftig och vilka prioriteringar som kan behövas för att få denna positiva utveckling och en god tillgänglighet.

Se program för dagen: http://www.skane.se/upload/Webbplatser/Skaneportalen-extern/Press/dokument/Pressinbjudan_21nov_svensk.pdf

Mer information: www.orib.se