Skip to main content

Så ska köerna i den skånska vården kortas

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 14:25 CET

I dag beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om innehållet i det tillgänglighetspaket på 468,2 miljoner kronor som lades fram i december förra året.

Målsättningen med satsningen är att öka tillgängligheten, minska överbeläggningar, frigöra resurser på Skånes universitetssjukhus för högspecialiserad verksamhet och att uppnå målen för den nationella cancerstrategin.

– Nu går startskottet för arbetet med tillgänglighetspaketet. Målet är att korta väntetiderna genom kösatsningar och också att öppna fler vårdplatser och minska överbeläggningarna, säger Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Består av fem delar

I och med dagens beslut fördelas pengarna och åtgärderna kan påbörjas. Tillgänglighetspaketet kan sammanfattas i fem punkter: riktade kösatsningar, arbetsuppgiftsomflyttningar, en cancersatsning, ökat antal disponibla vårdplatser och ett incitamentspaket.

Kösatsningarna är på 200 miljoner kronor och fokuserar på att korta köerna till framförallt operationer. Arbetsuppgiftsomflyttningarna innebär att delar av Skånes universitetssjukhus verksamhet flyttas till andra sjukhus. I cancersatsningen går 91 miljoner kronor till bland annat läkemedel, undersökningar med datortomografi, palliativ cancervård och utökad diagnostik.

Flera sätt att frigöra vårdplatser
86 miljoner kronor ska göra så att nya vårdplatser öppnas och att fler av de befintliga blir disponibla. Det ska ske genom servicemedarbetare som frigör tid för vårdpersonalen, bättre samarbete med vårdcentraler och kommuner och fler mobila team som kan besöka multisjuka äldre i hemmet.

Incitamentspaketet ska ge extra ersättning på totalt 49 miljoner kronor till de sjukhus som lyckas minimera antalet överbeläggningar.

– Väntetiderna i den skånska vården är för tillfället alldeles för långa. Skåningen har rätt att förvänta sig mer. Dagens beslut ger bättre förutsättningar till att minska köerna, men vi får inte slå oss till ro. Målet om en köfri vård kräver också nytänkande och samarbete mellan förvaltningar och professioner, säger Anders Åkesson (MP), regionråd och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Fakta: Så fördelas pengarna

  • Kösatsning: 200 miljoner kronor.
  • Arbetsuppgiftsomflyttningar: 42 miljoner kronor.
  • Cancersatsning: 91 miljoner kronor.
  • Vårdplatser: 86 miljoner kronor.
  • Incitament: 49,2 miljoner kronor.

För mer information kontakta:

Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon 0725-52 54 99.

Anders Åkesson (MP), regionråd och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon 0705-17 32 86.

Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör, telefon 044-309 33 91.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.