Skip to main content

Skåne Care har tecknat avtal med Island om barnhjärtsjukvård

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 15:53 CET

Skåne Care AB (SCAB), som är Region Skånes helägda bolag för vårdexport, har tecknat avtal med The Icelandic Health Insurance för att säkerställa och leverera specialistsjukvård inom området Barnhjärtsjukvård till Island.

SCAB tecknar i sin tur ett underleverantörsavtal med BarnHjärtCentrum vid Skånes Universitetssjukhus som är den klinik inom Region Skåne som garanterar sjukvården till de svårt sjuka Isländska barnen.

Den beräknade volymen av barn kan uppgå till ca. 20 barn/år vilket är en vårdvolym som kliniken har resurser till att behandla utan att det på något sätt påverkar grunduppdraget inom Region Skåne och Södra Sjukvårdsregionen.

Avtalet tecknades torsdagen den 3 februari 2011 under närvaro av Islands social-, försäkrings- och hälsovårdsminister Guðbjartur Hannesson.

-Det avtal och samarbete som vi nu har etablerat med Island är ett exempel på Skåne Cares långsiktiga ambition att få tillstånd fler internationella avtal som stärker Skånes regionsjukvård, säger Ronnie Halvardsson som är VD i Skåne Care AB. 

-Kliniken har redan idag en vana vid att arbeta med internationella patienter men detta avtal innebär ett mer fördjupat samarbete som även kommer att innebära att personal från Island och Sverige ges möjlighet att lära mycket av varandra”, säger klinikchef Katarina Hanséus vid Barnhjärtcentrum på SUS i Lund, och fortsätter:

-Att Island nu väljer Barnhjärtcentrum vid SUS är en bekräftelse på att kliniken inte bara ligger i nationell toppnivå utan även internationellt”.

För ytterligare information:
Ronnie Halvardsson, VD Skåne Care, tel 044-309 319 5 eller Katarina Hanséus,klinikchef BarnHjärtCentrum SUS, tel 0768-87 18 36

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2009). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.