Skip to main content

Skåne först i Sverige med bäst mat på sjukhus

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 12:00 CEST

En ny norm skall sättas för måltider på sjukhus. I maj 2011 togs beslut om att Lasarettet Trelleborg och dess måltidsbehov skulle utgöra underlag för en innovationspilot med målet att skapa framtidens måltidsservice – Måltidsglädje på Sjukhus.

Med en budget på 50 miljoner byggs nu bland annat ett helt nytt kök som skall laga Sveriges bästa måltider. En lång rad projekt har startats inom ramen för piloten. Det avgjort största projektet är uppförandet av ett helt nytt kök. Köksbygget har en total budget på ca 50 miljoner kronor och det färdiga köket har en kapacitet för att inledningsvis tillaga 1.000 portioner per dag. I en avsiktsförklaring mellan Region Skåne och Trelleborgs kommun planeras också måltider för kommunens äldreboenden. Dessutom kommer Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg att försörjas från det nya köket.

-          Med Måltidsglädje på Sjukhus sätter vi en ny norm för sjukhusmåltider, säger Regionrådet Katarina Erlingson. Lasarettet Trelleborg blir unikt, men ambitionen är att skapa en hållbar, reproducerbar modell för hela kedjan - från inköp och varuleverans till tillagning och servering - som sedan kan användas på regionens andra sjukhus. Projektet blir vägledande för utvecklingsarbetet av måltiderna i hela Region Skåne, men det är i mötet mellan nytt och etablerat vägen till framgång ligger.

Det nya köket skall stå klart 2014. Men redan nu pågår ett flertal projekt för att se till helheten för måltidsgästerna på sjukhusets olika avdelningar och café/restaurangdel. En av projektets målbilder är också att skapa bättre förutsättningar för inköp av lokal och närproducerad mat. Lasarettet Trelleborg har därför en särställning Region Skånes övriga upphandling, med möjligheter att i utvecklingssyfte handla upp råvaror enbart för Trelleborg.

Region Skåne driver i samverkan med Livsmedelsakademin piloten som omfattar alltifrån utformning och byggnation av ett helt nytt sjukhuskök, organisation och bemanning till inköp och måltidsupplägg.

-          Det nya köket ger oss möjligheter att utnyttja modern teknik i mötet mellan det offentliga köket och restaurangköket, konstaterar Thomas Drejing, skånsk kocknestor och måltidsutvecklare och utbildare inom Livsmedelsakademin. Men lika viktigt är det arbete vi lägger ner på att i dialog med avdelningarna skapa förutsättningarna för ökad valfrihet och personliga preferenser. Att välja när, hur och vad man äter blir ju inte mindre viktigt om man är sjuk.

-          Under våren genomförde vi Good Food Fair, en mötesplats för lokala producenter och inköpare, berättar Livsmedelsakademins VD Lotta Törner. Genom att binda samman Livsmedelsakademins olika nätverk hade vi mer än 70 producenter, uppköpare, kostchefer, politiker och andra intresserade på plats. Good Food Fair skall stimulera till möten mellan grupper som normalt inte pratar med varandra. 

 

För ytterligare information, kontakta:

Katarina Erlingson, Regionråd, Region Skåne. Tel: 044- 309 32 28. E-post: katarina.erlingson@skane.se

Lotta Törner, VD Livsmedelsakademin. Tel: 070-580 59 09. E-post:lotta.torner@livsmedelsakademin.se

Om Livsmedelsakademin

Livsmedelsakademin är det självklara navet i ett av Europas mest intressanta livsmedelskluster. Inom Livsmedelsakademin arbetar livsmedels-, måltids- och förpackningsnäringarna, handeln, universitet och högskolor, myndigheter och lantbrukets organisationer sida vid sida för att utveckla livsmedelsnäringen. Livsmedelsakademin bidrar till skapandet av mötesplatser, nätverk och projekt som underlättar dialog och förnyelse och höjer innovations- och konkurrenskraften i hela livsmedelsbranschen. Vår verksamhet är organiserad i det övergripande området Samverkan & Framtid och de fem verksamhetsområdena Innovation & Entreprenörskap, Jobb & Karriär, Måltidsglädje, Smaka på Skåne och Livsmedelsförpackningar.

Om Lasarettet Trelleborg

Lasarettet Trelleborg är ett hälsofrämjande närsjukhus och ortopediskt centrum som erbjuder såväl akut som planerad hälso- och sjukvård. I Trelleborg finns möjligheten att få vård för alla de vanligaste sjukdomarna som kräver ett sjukhus resurser. Sjukhuset har akutmottagning, vårdavdelningar och specialistmottagningar samt en effektiv och modern operationsverksamhet.

 

 

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument