Skip to main content

Skånesjukhus bäst i landet på hygienrutiner och klädregler

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 14:42 CEST

Vårdavdelningarna på Centralsjukhuset Kristianstad och Lasarettet i Ystad är bäst i landet på att följa de hygienrutiner och klädregler som finns inom sjukvården. Det visar den senaste nationella mätningen som även omfattar infektioner som patienter har fått inom vården.

Sedan mätningarna startade 2010 har följsamheten i Region Skåne kontinuerligt förbättrats och trenden fortsätter. Resultaten från den senaste mätningen (april 2014) visar att 84 procent av vårdavdelningarna i Region Skåne följde hygienrutinerna och klädreglerna, vilket är en bra bit över riksgenomsittet som ligger på 74 procent. Bara på operationsavdelningarna har följsamheten ökat från 68 till 86 procent under det senaste året.

Region Skånes totala resultat (både vårdavdelningar och öppenvård) finns i bifogad pdf.

Färre vårdrelaterade infektioner
Region Skåne deltar i ett nationellt arbete som syftar till att identifiera framgångsfaktorer för att minska antalet vårdrelaterade infektioner. Sedan flera år ligger andelen vårdrelaterade infektioner hos patienter i Region Skåne stadigt på riksgenomsnittet, vilket är cirka 9 procent. Enligt den nya mätningen är resultatet 8,6 procent.

Patienter och besökare kan hjälpa till
Region Skåne välkomnar och uppmanar patienter och besökare att bidra till en god hygien. För inlagda patienter och besökare finns en särskild folder framtagen.

Hela rapporten om hygienrutiner, klädregler och vårdrelaterade infektioner.

För mer information
Åsa Hallgårde, regional chefläkare. Telefon: 040-675 33 43.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument