Skip to main content

Skånetrafiken presenterar anskaffningen av de nya Pågatågen samt val av leverantör

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 16:40 CET

Pressinbjudan från Skånetrafiken
Nämnden för kollektivtrafik beslutar den 5 december vilket tåg som kommer att bli Skånetrafikens nya Pågatåg. I anslutning till nämndens möte bjuder vi därför in till möte om hur anskaffningen har gått till, vilka faktorer som har varit viktiga i utvärderingsprocessen, samt vilken leverantör som kommer att leverera de nya Pågatågen.

Välkomna!

Tid: Tisdag den 5 december, kl. 14.00 -15.00
Plats: Skånetrafiken, Fjelievägen 5, 2 vån, Lund (rakt över Polishuset)

Program:
Inledande ord av ordförande
Trafikdirektören har ordet
Val av leverantör presenteras samt hur urvalsprocessen gått till

Närvarande:
Lars-Ingvar Ljungman, ordf i nämnden för kollektivtrafik
Bo Kristiansson, vice ordf i nämnden för kollektivtrafik
Gösta Ahlberg, trafikdirektör
Claes Ulveryd, tågchef

Anmälan: Ulrika Mebius via e-post ulrika.mebius@skanetrafiken.se
eller telefon 070-609 86 56