Skip to main content

Skånsk diabeteskompetens på export till Förenade Arabemiraten

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 11:00 CEST

Region Skånes helägda vårdexportbolag Skåne Care har tillsammans med Malmö högskola och Lunds universitet tecknat ett avtal om att bedriva utbildning i diabetes i Förenade Arabemiraten. Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och medicinsk personal och kommer att bedrivas vid universitetet Fatima College of Health Science.

Från och med januari 2014 kommer skånska lektorer som är experter inom diabetesvård att erbjuda en avancerad påbyggnadsutbildning som innehåller både teori och utbildning på lokala kliniker. Ansvariga lärare från Malmö högskola och Lunds universitet kommer att finns på plats i Förenade Arabemiraten under ett års tid. Första utbildningsinsatsen omfattar ett 50-tal studenter och kommer att bedrivas både i huvudstaden Abu Dhabi och i Al Ain där universitetet bedriver verksamhet.

 – Samarbetet med Skåne har stöd från högsta instans i Förenade Arabemiraten, något som kommer att öppna många dörrar för ökat samarbete och exponering av Skånsk kvalitet inom vård och utbildning, säger Skåne Cares vd Mikael Rosén i en kommentar.

Samarbete över verksamhetsgränserna
Personalen som kommer att jobba med den nya utbildningen i diabetes vid Fatima College of Health Science tillhör Malmö Högskola och Lunds universitet. Två medarbetare kommer att vara på plats på heltid och tre kommer att resa ner för att undervisa under teoridelarna.

 – Det har aldrig tidigare hänt att vi genomför ett samarbete över verksamhetsgränserna på det här viset och det är förstås ett oerhört intressant projekt!  Inte bara för att vi får dela med oss av vår erfarenhet och kunskap om diabetessjukvård, utan även för att vi får möjlighet att knyta kontakter för t ex fortsatt forskning, säger Christian Rohman administrativ chef på Institutionen för hälsa, vård och samhälle vid Lunds universitet.

 – Vi är mycket stolta och glada för att det här projektet kommer till stånd. Det ligger helt i linje med Malmö högskolas strategi att utbildning och forskning ska profileras för att möta de utmaningar ett samhälle står inför. Vår utbildningsinsats kommer att bidra till en bättre vård för patienterna i Förenade Arabemiraten, där nästan var fjärde person har diabetes. Man kan säga att vi gör en insats för den globala hälsan. Vi tycker det är utmärkt att den skånska kompetensen på området uppmärksammas och vi hoppas knyta forskningskontakter för framtiden, säger Carin Alm-Roijer biträdande prefekt vid Institutionen för vårdvetenskap.

Nästan var fjärde har diabetes
Diabetes är ett stort problem i Förenade Arabemiraten då nästan var fjärde invånare idag har sjukdomen jämfört med cirka 5 procent i Sverige. Sedan tidigare driver även Skåne Care och endokrinologiska kliniken på SUS ett framgångsrikt diabetesprojekt i Förenade Arabemiraten i samarbete med Global Health Partner. Här bidrar Skåne med inspektion, utbildning och rådgivning för att bygga en bättre sjukvård som möter det lokala behovet.

Fakta Skåne Care
Skåne Care AB är ett av Region Skåne helägt bolag med uppdraget att bedriva vårdexport och erbjuder samarbete kring utbildning, vård och rådgivning på den internationella marknaden. Skåne Care driver verksamhet i vinstsyfte och genererar ett överskott som går tillbaka till Skånsk vård.

Fakta Institutionen för hälsa, vård och samhälle vid Lunds universitet
Vår forskning syftar till att främja människors hälsa allt ifrån de minsta för tidigt födda barnen, till de äldsta äldre. Inom institutionen ryms utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning.

Fakta Institutionen för Vårdvetenskap, Fakulteten Hälsa och samhälle, Malmö högskola
Den vårdvetenskapliga forskningen vid Malmö högskola är flervetenskaplig och flerprofessionell. Vår forskning omfattar hela livet, från dess början till ålderdomen, döendet och döden. Den innefattar också kunskaper relaterade till hur livet med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom och ohälsa kan underlättas och hur lidandet lindras. Institutionen för vårdvetenskap bedriver utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning.

Mer information

Mikael Rosén, vd Skåne Care, Tel: +46 72 199 83 02 mikael.rosen@skane.se

Carin-Alm Roijer, biträdande prefekt, Institutionen Vårdvetenskap, Malmö Högskola, Tel: +46 40 665 74 57  carin.alm-roijer@mah.se

Christian Rohman, Adm chef, Lunds universitet, tel +46 46 222 19 12 christian.rohman@med.lu.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.