Skip to main content

Skånsk upplevelseindustri - en vision eller något att räkna med?

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 09:34 CET

Pressinbjudan från Näringslivsutveckling, Region Skåne.
Vad: Presseminarium om Skånsk upplevelseindustri med fokus på Film och Nya Media
Tid: Tisdagen den 14 mars, klockan 10-12 (inkl lättare förtäring)
Plats: IMP Huset (NE-huset), Ångbåtsbron 1 i Malmö
Anmälan: Till Malin Malm, 040-35 92 41, 0703-35 92 41 eller malin.malm@skane.se

* Existerar en skånsk upplevelseindustri? Behövs den? Och går den att stärka?
* Vad vinner Skåne på en regional filmsatsning?
* Vad ligger i begreppet ”Nya Media”?
* Gagnar det skånsk utveckling att Region Skåne satsar extra på väl utvalda tillväxtområden?


I Skåne satsas kraftfullt på filmindustrin och området Nya Media - branscher som anses vara två viktiga tillväxtområden, för att stimulera upplevelseindustrin i Sverige.

Den skånska filmsatsningen har som mål att bygga en väl fungerande och dynamisk filmindustri i Skåne. Detta kommer bl a att medföra nya arbetstillfällen, öka den skånska turismen och öka filmproduktionen. Inom området nya media har Media Mötesplats Malmö skapats. Syftet med mötesplatsen är att driva fram kompetensutveckling och kommersiellt varaktiga lösningar, där näringsliv, akademi och offentliga aktörer samverkar.

Media inbjuds till ett seminarium om skånsk upplevelseindustri med fokus på Film och Nya Media, den 14 februari, klockan 10-12. I seminariet deltar bland andra Region Skånes näringslivschef Hans Henecke, Malmö högskolas vicerektor Eva Engquist, Utvecklingssamordnaren för filmklustret i Skåne Karin Mex Johansson, samt Mattias Hansson och Magnus Thure Nilsson från Media Mötesplats Malmö.

För mer information, kontakta
Karin Mex Johansson, 0709-47 72 10
eller
Malin Malm, 0703-35 92 41
på Näringslivsutveckling, Region Skåne.