Skip to main content

Skånska infrastruktursatsningar i Trafikverkets plan

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 16:06 CEST

Idag har Trafikverket presenterat förslag till Nationell transportplan 2018-2029 (NTI). I planen nämns samtliga av Skånes prioriterade objekt.

Sedan 2015 finns en gemensam överenskommelse för de skånska infrastruktursatsningarna – Skånebilden. Överenskommelsen är undertecknad av Region Skåne och sju av Skånes större kommuner. Objekten som pekas ut är byggstart av nya stambanan Malmö-Lund-Hässleholm, behoven av dubbelspår sträckan Maria-Helsingborg längs Västkustbanan, en stärkt Skånebana och nya Öresundsförbindelser.

– Det är glädjande att flera av våra objekt nämns i plan och att stora satsningar inleds under planperioden såsom Lund-Hässleholm och Maria-Helsingborg. Men det är tydligt att det behövs mer satsningar på skånsk infrastruktur. Jag kommer nu fortsätta argumentera gentemot regeringen för snabbare byggstart av fyrspår Lund-Hässleholm och inledande utbyggnad dubbelspår på Skånebanan, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

– Investeringen i höghastighetsjärnväg med två nya spår Lund-Hässleholm är välkommen. Men det är inte acceptabelt att sänka hastigheten till 250 km i timmen och att utbyggnaden av hela systemet ska ta så lång tid. Vi måste ha en snabb utbyggnad och en hög hastighetsstandard för att få ut fulla effekter och klara omställningen till ett klimatsmart transportsystem, säger Mätta Ivarsson (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Andra länder dimensionerar för betydligt högre hastigheter än 320 kilometer i timmen för att framtidssäkra tekniksprång inom fordonsutvecklingen.

Fakta

Sträckan Malmö-Hässleholm är avgörande för tågtrafiken i hela södra Sverige, men är idag hårt belastad av godståg, fjärrtåg och regionala pendeltåg. Om inget görs kommer kapacitetsefterfrågan längs etappen vara 148 procent år 2025. Sträckan är en del av den EU-prioriterade ScanMed-korridoren och hanterar en stor del av Sveriges export och import.

I Trafikverkets förslag är två nya spår Lund-Hässleholm ett utpekat investeringsobjekt, byggstart 2024-2029, men färdigställs inte under planperioden.

Västkustbanan klassas som en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. 1992 beslutade riksdagen om en utbyggnad av hela banan, men sträckan Ängelholm-Helsingborg saknar dubbelspår. Delar av sträckan ligger i nationella planen 2014-2025 men man har förbisett Maria station-Helsingborg C som är 4,5 kilometer lång. Idag kan knappa 8 tåg per timme passera enkelspåret i Helsingborg, men med dubbelspår är potentialen 30-40 tåg per timme. Analyser visar att dubbelspår Maria station-Helsingborg S skulle generera mer än 2000 nya bostäder i Helsingborg.

I Trafikverkets förslag är dubbelspår Maria-Helsingborg C en namngiven investering under planperioden, byggstart 2024-2029, men färdigställs inte under planperioden.

Skånebanan mellan Helsingborg och Kristianstad är ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår. På banan trängs godståg tillsammans med persontrafik. Med dubbelspår på sträckan halveras restiden. En utbyggd Skånebana skulle binda ihop två arbetsmarknadsregioner, öka bostadsbyggandet samt möjliggöra ökad person- och godstrafik. Insatser här beräknas bidra till ett ökat bostadsbyggande med cirka 8000 bostäder och 2000 jobb, med en näringslivsnytta kring 800 miljoner kronor.

I Trafikverkets förslag nämns Helsingborg-Hässleholm förlängt mötesspår och höjd hastighet, byggstart 2024-2029. Planen nämner även partiellt dubbelspår Vinslöv-Önnestad mellan Hässleholm-Kristianstad under namngivna investeringar vid en utökad ram på 10 procent.

Nya Öresundsförbindelser. En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör ska byggas först och påbörjas så snart som möjligt, samt att en Öresundsmetro är kopplad till utbyggnaden av Köpenhamns metro och kan byggas oberoende av om en HH-förbindelse har beslutats.

I Trafikverkets förslag lyfts behov av fast förbindelse Helsingborg-Helsingör som en utpekad brist.

Läs mer om Skånes prioriteringar i infrastrukturen på byggstartskane.se

För mer information kontakta:

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande Region Skåne

Nås genom Malin Tykesson, presschef. Tel: 0725-99 76 04

Mätta Ivarsson (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Skåne. Tel: 0725-52 51 08

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.