Skip to main content

​Skånskt-danskt samarbete om läkarutbildning

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 11:14 CEST

Under tisdagen signerades avtalet av representanter från Region Skåne och Region Själland.

(På bilden syns: Deltagare Region Skåne: Carl-Axel Bankert, Läkarförbundet Therese Lindholm, arbetsrättsjurist, koncernkontoret Jan Ljunghusen, överläkare, Skånes universitets sjukhus Nadja Faris, ST-läkare. Anna-Lena Hogerud, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden Rita Jedlert, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör. Deltagare Region Själland: Jens Stenbæk, regionsrådsformand Lars Onsberg Henriksen, koncerndirektör Peter Jimi Kroyer Schliemann, konsulent.)

På tisdagen undertecknades ett gemensamt avtal för ett unikt samarbete kring utbildning av akutläkare i Öresundsregionen.

Region Skåne har sedan 2015 gått i bräschen för akutläkare som en egen specialitet. Men satsningen har begränsats av bristen på utbildningsplatser inom anestesi och intensivvård. Lösningen har hittats i Danmark, som från med i höst utbildar blivande specialistläkare från Sverige.

– Det är oerhört glädjande att vi fått till stånd ett formellt samarbetsavtal mellan oss. Vi kan tack vare detta unika samarbete underlätta för utbildningen av akutläkare, säger Anna-Lena Hogerud, (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

Skånska läkare utbildas i Danmark

Samarbetet påbörjas under hösten och löper på nio år. I ett inledande skede ska sex svenska läkare om året att få genomgå ett halvårs sidoutbildning i intensivvård och anestesi hos Region Själland. Motsvarande ska två danska läkare göra sin praktik i Skåne.

– Danmark halter bagefter Sverige, når det handler om akutmedicin. Sverige har fået et speciale i akutmedicin, og det har vi fortsat ikke i Danmark. Med aftalen vil vi i Region Sjælland fremover kunne bemande vores akutsygehuse med højt kvalificerede akutlæger til glæde for patienterne, säger Jens Stenbæk, (V) regionsrådsformand Region Själland.

En av de läkare som redan nu är klar för utbildning i höst är Nadja Faris. Hon har redan anmält sig till språkkurs i danska och ser fram mot sitt halvår i grannlandet.

- Det här är oerhört positivt. I Danmark får jag chansen att fördjupa mig inom anestesi och narkos och samtidigt underlätta för de ST-läkare som haft svårt att få plats i Skåne, säger Nadja Faris, ST-läkare.

Avtalet signerades i Malmö

Avtalet signerades av Anna-Lena Hogerud, (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden och Jens Stenbæk, (V) regionsrådsformand Region Själland under en enklare ceremoni på tisdagen i Malmö, där även Rita Jedlert, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Jan Ljunghusen, överläkare, Skånes universitets sjukhus, Therese Lindholm, arbetsrättsjurist, koncernkontoret och Lars Onsberg Henriksen, koncerndirektör Region Själland fanns på plats för att berätta om utbildningen och samarbetet.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.