Skip to main content

Start för sjukvårdsrådgivning med tolk på arabiska och somaliska

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2012 10:00 CET

Idag den 3 december startar Region Skånes pilotprojekt sjukvårdsrådgivning med tolk på somaliska och arabiska. Tjänsten erbjuds på försök fram till den 28 februari 2013 och målet är att i större utsträckning kunna ge rådgivning på lika villkor.

Sjukvårdsrådgivning med tolk på telefon erbjuds på arabiska och somaliska alla dagar mellan 08.00-22.00. Rådgivningen är gratis och utförs av 1177 Sjukvårdsrådgivningens ordinarie sjuksköterskor med hjälp av tolk i så kallat trepartssamtal. Eftersom tjänsten är ett pilotprojekt sker kommunikationsaktiviteterna framförallt i Malmöområdet i stadsdelarna Fosie, Rosengård och Södra innerstaden.

Råd och guidning till fler

- Att få rådgivning och guidning till vården på det egna språket gör att fler människor kan känna sig trygga med att få hjälp per telefon under en större del av dygnet. Med tolkprojektet hoppas vi också kunna hänvisa fler patienter till rätt vårdnivå och med det bidra till en effektivare vård, säger Monica Larsson, chef på Enheten för vårdkommunikation i Region Skåne.

Projektet sjukvårdrådgivning med tolk är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Inera. I Stockholm har tjänsten erbjudits sedan den 3 oktober. Tjänsten utvärderas löpande fram till den 28 februari för att undersöka möjligheterna att etablera den och utöka till fler språk.

Råd om vård på arabiska och somaliska:

  • Sjukvårdsrådgivning med tolk på arabiska 0771-11 77 90.
  • Sjukvårdsrådgivning med tolk på somaliska 0771-11 77 91.
  • Öppet 08.00 – 22.00 alla dagar i veckan.
  • Rådgivningen är gratis, och samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal.
  • Erfarna sjuksköterskor ger råd med stöd av tolk.

Mer information

Monica Larsson, chef Enheten för vårdkommunikation, Region Skåne, 040-675 32 02.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.