Skip to main content

Staten tänker rätt men för lite gällande Skånes infrastruktur

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 09:50 CEST

Trafikverket presenterade i fredags sitt förslag till nationell plan för transportsystemet. De åtgärder som berör Skåne ligger i helt i linje med det sammanhängande paket som Region Skåne och de skånska kommunerna gemensam har tagit fram – men trots det saknas det pengar till viktiga satsningar för att nå helheten.

Tillsammans med Region Skånes regionala infrastrukturplan och program för utveckling av kollektivtrafiken, visar den nationella planen hur kollektivtrafik, vägar, järnvägar, stationer och annan infrastruktur kan utvecklas under kommande 12-årsperiod. Förslaget remissbehandlas fram till den 1 oktober och kommer därefter att kompletteras och beslutas av regeringen.

I Trafikverkets förslag ingår många av de satsningar som Region Skåne tillsammans med de skånska kommunerna har pekat ut, bl. a utbyggnader av Södra stambanan, Västkustbanan och E22, upprustningar av godsjärnvägarna genom Skåne, utbyggnader för ny Pågatågstrafik och superbussar.

-  ­Trafikverket har fångat upp och tagit hänsyn till Skånes problem och möjligheter på ett bra sätt. Men vi saknar avgörande satsningarna för att få en helhet. Skåne är en transitregion och vi behöver en ännu större satsning på infrastrukturen för att underlätta arbetspendling och ta hand om kraftigt ökande varutransporter mellan Sverige och Kontinenten. Vi saknar också förslag om fortsatt arbete med förbindelserna över Öresund säger Mikael Stamming utvecklingsdirektör i Region Skåne.

-  Det är bra att satsningen på Södra stambanan mellan Malmö och Lund utvidgas enligt förslaget. Men det behövs absolut ytterligare utbyggnader fram till Hässleholm så snart som möjligt. Det paket vi gemensamt tagit fram i Skåne är en bra grund för de diskussioner som nu kommer att föras inför regeringens beslut. Vi behöver bl. a tydliggöra hur utbyggnader för Pågatågstrafik på Söderåsbanan, Lommabanan, Marieholmsbanan och Simrishamnsbanan ska ske liksom Spårvägen i Lund säger Mats Petersson chef enheten för infrastruktur i Region Skåne.

För mer information

Mikael Stamming, Direktör Regional Utveckling, Telefon: 044-309 32 84

Mats Petersson, Enhetschef Infrastruktur, Telefon: 044-309 33 01


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument