Skip to main content

Stor minskning av antibiotika till barn i Skåne

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2014 10:15 CEST

Antibiotikaförsäljningen till barn 0-6 år minskade i Skåne med 17 procent under 2013. Det är den största minskningen på över 10 år. ”Det är oerhört glädjande, men det finns mycket kvar att göra”, säger Eva Melander, ordförande för Region Skånes antibiotikanätverk Strama Skåne.

Under 2013 minskade antibiotikaförsäljningen totalt sätt med 6 procent i Skåne. Till barn mellan 0-6 år var minskningen nära en femtedel.

-  Skåne har länge legat högst i landet när det gäller antibiotikaförsäljning till små barn. Därför är det extra glädjande att man nu lyckats vända trenden. Det är till barn 0-6 år som mycket av den onödiga antibiotikaförskrivningen sker, menar Eva Melander.

Framförallt är det vårdcentralerna som har bättrat sig när det gäller onödig antibiotikaförskrivning. Region Skåne har arbetat målmedvetet internt med att påverka läkarna och stödja rationell antibiotikabehandling. Genom att öka vårdpersonalens kunskaper om antibiotika men också göra det enkelt för varje läkare att hålla koll på sin egen förskrivning av antibiotika, har Skåne nått resultat. 

Region Skåne har också satsat på utåtriktade insatser till invånarna i Skåne. Hos invånarna handlar det om att öka kunskapen om för- och nackdelar med antibiotika, men också att påverka förväntningarna inför besöket i vården.

-  Många föräldrar idag vill faktiskt undvika antibiotika till sina barn, om det är möjligt. Det är ett klokt resonemang och tyder på att många föräldrar är pålästa, säger Eva Melander.

Men trots att minskningen i Skåne, både till barn och till befolkningen generellt, är den största på mycket länge, är det inte läge att luta sig tillbaka.

-  Det finns mycket kvar att göra och vi behöver arbeta målmedvetet för en hållbar antibiotikaanvändning även under de kommande åren. Antibiotika räddar liv. Men den onödiga antibiotikaanvändningen bidrar till att allt fler antibiotika är verkningslösa när de verkligen behövs, säger Eva Melander.

Information
Eva Melander, ordförande för Strama Skåne, 040-33 74 86

Läs hela rapporten på folkhälsomyndigheten hemsida här

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.