Skip to main content

SUS barnakutmottagningar öppna dygnet runt på båda orter

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2015 10:43 CEST

Barnakutverksamheten på SUS fungerar som vanligt under sommaren. Akutmottagningarna för barn är öppna dygnet runt, i både Malmö och Lund.

Vart ska jag åka med mitt akut sjuka barn?
Om ditt barn blir akut sjukt, åk då till den barnakut som du har närmast till eller som du brukar åka till. Barnakuterna kommer att vara bemannade med sedvanlig kompetens.

Hur ska jag generellt agera om mitt barn behöver vård?
Ring 1177 eller kontakta din vårdcentral. Om tillståndet kan vara livshotande, ring 112.


För ytterligare information kontakta:
Katarina Johnsson, verksamhetschef barnmedicin, 046-17 83 62

Görel Karlsson, presskommunikatör, 046-17 21 83 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.