Skip to main content

Tarmpatienter får bättre vård

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 11:17 CEST

Nya behandlingar som ska ge bättre vård till tarmpatienter står i fokus när 170 tarmkirurger från hela Norden samlas i Malmö.

Ny behandling av bukhinnecancer ska diskuteras. Där har nya principer för behandling lett till betydligt bättre prognoser för denna svårbehandlade cancerform.
Det finns bara två ställen i Sverige där denna typ av cancer opereras, Uppsala och Malmö. Tekniken går framåt och det har gjort att fler patienter än tidigare kan få behandling.

Världens främste
Nya metoder för behandling av analinkontinens liknande pacemakerbehandling kommer att belysas liksom rent kirurgiska metoder.
-         Vi besöks av en av världens främsta endoscopister Yoci Takeuchi, berättar överläkare Peter Mangell, Kirurgiska kliniken på Skånes universitetssjukhus.
Han presenterar den senaste tekniken för att via fiberoptiska instrument, så kallad coloscop, avlägsna polyper i tarmen. En teknik som SUS i Malmö har tagit upp som ett av de första centra i Europa.

Robotkurs
En kurs i Robotkirurgi vid operation av tumörer på nedre delen av tjocktarmen kommer att hållas i anslutning till kongressen. Där har Skånes universitetssjukhus också kommit långt. Kursen har därför rönt stort intresse och är överbokad.
-         Deltagarna kommer bland annat att få se en operation och sedan träna med robot i stimulator.
Förhoppningen med robotkirurgin och andra nya tekniker är att de innebär minskade risker och snabbare återhämtning för patienterna.

13 gånger
Det är 13 gången som Nordic Postgraduate Course in Colerectal Surgery ordnas. Ansvariga är utöver Peter Mangell, professor Henrik Thorlacius och Ingvar Syk.
Dessutom läkare, vårdpersonal och sekreterare o koloreketalteamet deltagit i planeringen.
Mötet hålls den 17-19 oktober i konferenscentrum på Skånes universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 5 i Malmö.

Kontaktperson
Peter Mangell
Tel 040-33 65 55

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/Kirurgiska-kliniken/Utbildning/Colorectalcours/

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.