Skip to main content

Tillgänglighetssatsning har kortat väntan på vård

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2017 11:43 CET

Över 600 patienter i Skåne har fått snabbare vård sedan sjukhusen i Kryh tagit över operationer och undersökningar från Sus under 2016. Det framgår av verksamhetsberättelsen för Skånevård Kryh som sjukvårdsnämnd Kryh fastställde på fredagen.

Tillgänglighetspaketet i Region Skåne är en satsning på att korta väntetiden för patienter inom en rad områden. Skånevård Kryh har under det gångna året bidragit till ökad tillgänglighet genom 360 operationer inom kirurgi, ortopedi, gynekologi, urologi, öron och 250 koloskopiundersökningar, mestadels för patienter från Skånes universitetssjukhus upptagningsområde.

– Genom tillgänglighetspaketet har vi satsat på att minska köerna till vården och att underlätta för andra sjukvårdsområden. Det är med glädje vi konstaterar att tillgänglighetssatsningarna tillsammans med personalens stora insatser har gett resultat. Nu behöver vi fortsätta det goda arbetet för att nå nya resultat, säger Maria Nyman Stjärnskog (S), ordförande sjukvårdsnämnd Kryh.

Verksamhetsberättelsen för Kryh visar att fler patienter med stort vårdbehov kan behandlas i den öppna vården, bland annat genom en fortsatt satsning på mobila team. Sådana finns numera både i Ystad och Hässleholm och har lett till att ett stort antal patienter har fått vård i sina hem istället för att behöva uppsöka och läggas in på sjukhus.

Nämnden antog verksamhetsplan för 2017 med de mål som hälso- och sjukvården i södra och östra Skåne ska jobba med under året.

För mer information:
Maria Nyman Stjärnskog (S), ordförande sjukvårdsnämnd Kryh,
nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare tfn 0725- 97 14 27

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.