Skip to main content

UMAS anmäler svår förlossning

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 13:43 CET

En Lex Maria anmälan har lämnats in från chefläkaren på Universitetssjukhuset MAS och som gäller ett barns död efter en komplicerad förlossning. Kvinnan behandlades på sjukhuset för tidig avgång av fostervatten i graviditetsvecka 34. Hon visade efter några dagar tecken på att ha drabbats av en infektion. Därför beslöt man sätta igång förlossningen. När barnet visade tecken på syrebrist togs beslut att förlösa kvinnan med sugklocka. Men detta lyckades ej. Urakut Ett urakut kejsarsnitt, detsamma som mycket akut kejsarsnitt, gjordes men barnets liv gick inte att rädda. Anmälan till Socialstyrelsen görs med anledning av den tragiska utgången av en svår förlossningskomplikation. Lex Maria Lex Maria anmälningar görs för att ytterligare stärka patientsäker-heten och därmed förbättra vården. Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Ytterligare information: Chefläkare Ingrid Mattiasson Tel. 040-33 28 99 Utsänt på uppdrag av: Hans-Göran Boklund Informationschef Tel. 040-33 33 01