Skip to main content

UMAS inför anställningsstopp

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 16:50 CEST

Universitetssjukhuset MAS inför med omedelbar verkan anställningsstopp. Det gäller alla enheter på sjukhuset. Det görs för att bukt med sjukhusets ekonomiska underskott.

-Situationen är ytterst allvarlig, säger ekonomichef och ställföreträdande sjukhuschef Jan Eric Andersson. Om kostnadsutvecklingen inte bryts kommer sjukhusets resultat att försämras ytterligare.

Sjukhusets ekonomiska prognos efter junibokslutet, pekar på ett underskott motsvarande 200 miljoner kronor, vilket är 95 miljoner sämre än budget.

Omfattning

Anställningsstoppet omfattar samtliga yrkeskategorier och anställningsformer. Övertid och mertid ska hanteras restriktivt.

Några bemanningsföretag får inte anlitas. De få avtal med bemanningsföretag som finns kommer inte att förlängas.

Undantag från anställningsstoppet kan endast beslutas av sjukhuschef.

Minska kostnader

Avsikten med anställningsstoppet är att minska antalet anställda och sjukhusets kostnader.

Utöver anställningsstoppet gäller stor restriktivitet när det gäller nyinköp. Detsamma gäller för kurser, konferenser och resor.

Kontaktperson på sjukhuset
Stf sjukhuschef Jan Eric Andersson
Tel 040 33 60 06

Utsänt av pressansvarige
Hans-Göran Boklund
Tel 040 33 33 01