Skip to main content

Unik forskning visar positivt resultat med tandimplantat

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2012 14:56 CEST

Folktandvården Skåne kan nu presentera ett unikt forskningsmaterial. Det är en mycket ovanlig studie där Folktandvården Skåne undersökt hur väl singelimplantat klarat sig efter så lång tid som 16-22 år.

Mellan 1987-1993 fick 134 patienter inom Folktandvården Skåne så kallade singelimplantat inopererade. Av dessa patienter ingick ett urval av 59 personer i den aktuella studien, vars syfte var att på lång sikt utvärdera hur väl deras implantat klarat sig.

Tandimplantat är en behandlingsmetod som blivit allt vanligare och under år 2011 fick 24 400 patienter i Sverige cirka 63 900 implantat inopererade, en ökning med 11 procent jämfört med 2009. Därmed är det glädjande att forskningsresultatet av den aktuella studien visar att implantaten, efter 16-22 år, har en lyckandefrekvens på inte mindre än 94 procent. Detta innebär att i 94 procent av fallen har implantaten fungerat och fyllt sin funktion som det var tänkt.

- Nu har vi samlat på oss erfarenhet under mer än 30 år och vet att behandlingsmetoden och vårt arbete håller mycket hög kvalitet. Implantat har öppnat fantastiska vägar för att öka våra patienters livskvalitet, både unga och gamla. Vi hjälper både helt och delvis tandlösa patienter som av olika anledningar saknar tänder, säger Jenö Kisch, en av forskarna bakom studien, och övertandläkare i protetik samt specialist i parodontologi och protetik i Folktandvården Skåne.

Viktigt med långsiktiga uppföljningar
I många fall när forskare inom odontologi pratar om långsiktig uppföljning menar man studier som sträcker sig under en femårsperiod. Därmed är den aktuella studien om singelimplantat både ovanlig och på många sätt ovärderlig när det gäller kunskapen om den relativt nya behandlingen med implantat.

- Det är viktigt med långsiktiga studier av våra behandlingsmetoder för att kunna säkerställa en god vårdkvalitet samt utveckla och förbättra vårt arbete. De kunskaper och erfarenheter vi samlar på oss under sådana här studier för vi vidare till våra yngre kollegor som i sin tur kan fortsätta att driva utvecklingen framåt, säger Jenö Kisch som själv arbetat inom Folktandvården i över 40 år.

Forskning och utveckling viktigt för Folktandvården Skåne
Folktandvården har alltid varit en föregångare när det gäller tandvårdsutvecklingen i Sverige. Inom Folktandvården Skåne satsas det framför allt på forsknings- och utvecklingsprojekt med tydlig folkhälsoinriktning och förebyggande tandvård. 

- För många av våra medarbetare är det en stark drivkraft att i deras arbete kunna forska och driva utvecklingen framåt. Den forskning vi bedriver inom Folktandvården Skåne är till nytta för den allmänna folkhälsan, samma utgångspunkt som vi bedriver hela vår verksamhet från, säger Folktandvården Skånes tandvårdschef Helena Ozolins.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.