Skip to main content

Utbildning och lärande för hållbar utveckling

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 16:35 CEST

Pressmeddelande från Regionala utvecklingsledningen: Nationell VHU-konferens i Lund 30-31 mars.
Universitet och högskolor möter näringsliv när den nationella VHU-konferensen om ”Utbildning och lärande för hållbar utveckling” nu går av stapeln i Lund under torsdagen och fredagen. 175 personer från hela landet deltar. Och talare från såväl offentlig sektor som näringsliv är samstämmiga; det handlar om hållbar samhällsutveckling i vid bemärkelse - och alla måste medverka.

Professor Charles Hopkins, med dubbla stolar inom UNESCO och FN, satte under förmiddagen in Sverige i ett internationellt perspektiv när han inledde med att understryka att Sverige är ett föregångsland inom utbildning och hållbar utveckling. Men de svenska deltagarna betonar det faktum att ju mer man vet desto mer inser man vad som behöver göras.
- För både Skåne och Region Skåne är denna konferens en viktig startpunkt, menar Christine Axelsson regionråd i Region Skåne. Under året ska vi lämna in en ansökan för att få FN-status som ett Regional Centre of Expertise. Det kommer att bidra till att göra Skåne till en nationellt och internationellt ledande kunskapsregion för hållbar utveckling och skapa möjligheter för såväl bättre utbildning som bättre forskning och utveckling.

Begreppet hållbar utveckling är mångsidigt, där ekonomi, miljö och det sociala perspektivet integreras. Vinsterna inom både utbildning och näringsliv är stora. Från den 1 februari i år har arbetet ett tydligt mandat i Högskolelagen. Svenska Unescorådets representant Carl Lindberg tycker det är ett stort steg i rätt riktning där hållbar utveckling kan hjälpa till att fokusera på de frågor som är väsentliga och så småningom ge en medveten allmänhet som i sin tur kan skapa utrymme för politiker att kunna se längre än till nästa val.

Att varje enskild individ måste vara delaktig var även talarna från näringslivet överens om när de berättade om deras företags arbete. Förutom förståelsen för hållbar utveckling bland ledarna, satsar man mycket på att utbilda all personal i ämnet för att motivera dem till att göra rätt. Och skälet är enkelt erkänner de: de tjänar pengar: fort, mycket och långsiktigt.

I och med arbetet med VHU-konferensen har Region Skåne tillsammans med Vetenskapsrådet för Hållbar utveckling velat skapa en arena för mötet mellan det akademiska livet och näringslivet. Det händer idag mycket i arbetet med hållbar utveckling på många håll, men det saknas arenor för diskussioner mellan olika aktörer i samhället. Efterfrågan på sådana diskussioner växer - och uppslutningen till årets konferens är också större än någonsin tidigare.

Kontakt:
Katarina Pelin, Regionala utvecklingsledningen, Region Skåne, 0705-37 32 52

Ändringen fr o m 1 februari 2006 i HÖGSKOLELAGEN kapitel 1, 5§:
Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.