Skip to main content

Utbrott av tarmbakterie vid SUS i Lund

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 11:40 CEST

Under sommaren har fyra patienter på Skånes universitetssjukhus, i Lund, smittats med vancomycinresistenta enterokocker (VRE), en resistent form av en vanligt förekommande tarmbakterie. Bakterien kan ge infektion hos patienter med nedsatt immunförsvar.

De smittade patienterna har vårdats på intensivvårdsavdelning och på kirurgisk vårdavdelning. Det första fallet upptäcktes den 12 augusti.

En arbetsgrupp har bildats vid SUS och en rad vårdhygieniska åtgärder har vidtagits.

– Utredning och smittspårning pågår och hittills har totalt fyra patienter identifierats, berättar chefläkare Marie Ekberg.

För ytterligare information kontakta:

Chefläkare Marie Ekberg 0766-48 63 33

Pressansvarig SUS, Anna-Lena Boive 072-705 75 84

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.