Skip to main content

Vårdcentralen Örkelljunga först med ljusterapi

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 07:56 CET

Den 18 november kl 14 inviger Örkelljunga som första vårdcentral i Skåne sin ljusterapibehandling och har i samband med detta öppet hus.

För att förbättra hälsan hos befolkningen i Örkelljunga kommun erbjuder Vårdcentralen Örkelljunga ljusterapibehandling, en behandling som hjälper vid årstidsbundna depressioner, sömnstörning, ökat sötsaksbehov m m. Framför allt på hösten och vintern kan den hjälpa många människor.

– Ljusterapi finns idag framför allt på sjukhusens psykiatriska mottagningar. Många i målgruppen kan inte resa varje dag i två veckor för den här typen av behandling och avstår då. Vi vill hjälpa patienterna till bättre hälsa och mindre sjukfrånvaro, säger Vårdcentralen Örkelljungas verksamhetschef Titti Unosdotter.

– Vid samtal med psykiatrimottagningar som har ljusterapi ser man att behovet är stort. Större än vad de kan hantera och man hade sett stora vinster om primärvården hade varit mer delaktig. Vårdcentralerna ligger närmare och är tillgängligare än specialistvården för patienten. 


För mer information

Titti Unosdotter, verksamhetschef, tel 0702-85 55 02 

http://www.vardcentralenorkelljunga.se/  - här finns kontaktuppgifter och karta

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Primärvården Skåne – den offentliga primärvården – med bland annat vårdcentraler, barnavårdscentraler, barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, distriktssköterskemottagningar, psykosocial verksamhet och rehabilitering.

Bifogade filer

PDF-dokument