Skip to main content

Fortfarande för långa väntetider för män med prostatacancer

Nyhet   •   Sep 30, 2014 14:21 CEST

Väntetiderna inom prostatacancervården är fortfarande för långa. Särskilt tiden från vävnadsprov till diagnosbesked, den mest pressande perioden, är för många män oacceptabelt lång. Det är en av slutsatserna i en färsk årsrapport från Nationella prostatacancerregistret.

Väntetiderna för utredning och behandling av prostatacancer är fortfarande alldeles för långa. Det gäller särskilt den mest kritiska tiden, från biopsitagning till besked om cancerdiagnos. Riksgenomsnittet var förra året 29 dagar, med en spridning mellan landstingen på 18 till 45
dagar. Det är i stort oförändrat jämfört med 2012. I hela landet var det bara 16 procent som fick sitt cancerbesked inom målnivån 18 dagar efter vävnadsprovtagning.

– Inga större förändringar har skett i väntetiderna sedan 2009 då vi började registrera, säger Pär Stattin, registeransvarig för Nationella prostatacancerregistret (NPCR). Han menar därför att den nya miljardsatsningen på att korta ledtiderna inom cancervården, som förbereds under hösten och som planeras starta vid årsskiftet, kommer väldigt lägligt.

Standardiserat vårdförlopp
– Det är bra att prostatacancer är en av de fyra pilotdiagnoser där standardiserade vårdförlopp ska utvecklas. Det kommer skärpa kraven på att följa de nyligen publicerade nationella riktlinjerna och vårdprogrammet för prostatacancer. Att det blir en prestationsersättning kopplad till satsningen borde också stimulera arbetet med att korta väntetiderna.

Pär Stattin pekar ut bristen på urologer och patologer som den främsta orsaken till de långa väntetiderna. Att urologin nu åter har blivit en egen specialitet inom kirurgin tror han kommer att underlätta rekryteringen av framtida urologer.

– NPCR är en viktig källa till kunskap om behandling av prostatacancer i Sverige. På urologidagarna i Linköping 1-3 oktober kommer en rad föredrag baserade på data från NPCR att presenteras, bland annat en studie som undersökt behandlingsval vid högriskcancer hos äldre män, uppger Pär Stattin.

Fakta

  • Nationella prostatacancerregistret (NPCR) är ett nationellt kvalitetsregister som drivs av urologer, onkologer och regionala cancercentrum. Det är uppbyggt på den gemensamma tekniska plattformen INCA, som ägs av landsting och regioner och förvaltas och utvecklas av Regionala cancercentrum i samverkan. RCC Uppsala Örebro ansvarar för registerstödet till NPCR.
  • Rapporten för diagnosåret 2013 omfattar ett stort antal uppgifter om diagnos, behandling och uppföljning och utgör en grund för uppföljning, analys och förbättring av prostatacancervården i hela landet.
  • År 2013 diagnostiserades 9 244 prostatacancerfall, av vilka 28 procent hade prostatacancer med låg risk och 18 procent spridd cancer (regionalt metastaserad eller fjärrmetastaserad). Antalet fall av prostatacancer ökar alltså inte längre och antalet män som får en prostatacancerdiagnos har stabiliserats sedan år 2009, då 10 517 fall diagnostiserades.
  • Som första nationella kvalitetsregister på cancerområdet redovisar NPCR sedan oktober 2013 data på nätet i realtid, så att kliniker direkt kan jämföra sina resultat med andra sjukhus. Det kan bidra till att minska skillnader i vården.
  • Urologidagarna 2014 hålls 1-3 oktober i Linköping och arrangeras gemensamt av Svensk Urologisk Förening, Riksföreningen för sjuksköterskor inom Urologi, Uroterapeutisk Förening samt Urologiska kliniken vid Linköpings Universitetssjukhus.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy